Accountancy Europe

Den europæiske revisororganisation, Accountancy Europe, blev etableret i 1987. Accountancy Europe hed indtil december 2016 Federation of European Accountants/Fédération des Experts Comptables Européens (FEE).

Accoutancy Europe's formål er bl.a. at varetage den europæiske revisorprofessions interesser i bredest mulig forstand under hensyntagen til offentlighedens interesser i det arbejde, som revisorerne udfører. Accountancy Europe varetager professionens interesser i forhold til EU og repræsenterer den europæiske profession på internationalt plan.

Accountancy Europe består af 51 revisorforeninger mv. i 37 europæiske lande og repræsenterer én million revisorer.

Læs mere om Accountancy Europe.

Del til: