Pandora er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Pandora og Ørsted til CSR Prisen 2022. De fire store børsnoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 64 børsnoterede virksomheder.


Pandora er nomineret til CSR Prisen 2022 med Sustainability Report 2021, der fremhæves som en rapport, der er transparent og konsistent i sit indhold og som har en god struktur, hvor den grafiske linje understøtter læsevenligheden. Pandora redegør åbent om arbejdet med bæredygtighed, og der er klare strategiske prioriteringer, mål samt delmål i rapporten, der er understøttes af relevante beskrivelser.

Rapporten giver et godt overblik over status i forhold til virksomhedens mål og Pandoras arbejde med væsentlighed på. s. 8-10, samt involvering af virksomhedens interessenter og de emner, der optager dem, på s. 40-41. Ud over at redegøre for arbejdet med klimamålsætninger godkendt af Science Based Targets initiativet og medtage Task Force on Climate-related Financial Disclosures, får Pandora også ros af dommerpanelet for at være eksplicitte i deres arbejde på det sociale område. For eksempel italesætter Pandora processer og politikker inden for menneskerettigheder, og hvor de har risici for negativ indvirkning på menneskerettighederne på s. 22.
 Desuden er der i sektionen s. 25-33 en detaljeret rapportering om samarbejdet med deres leverandører og parter i værdikæden.
 
Kort om Pandora og rapporten
Pandora A/S er en børsnoteret virksomhed, der designer, fremstiller og markedsfører håndlavede smykker, som sælges i mere end 100 lande. Pandora beskæftiger mere end 27.000 medarbejdere verden over og har egen produktion i Thailand og hovedsæde i København.
 
Pandora er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og bæredygtighedsrapporten, der er på 53 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s. 46-50 er der tre års tabeller med bæredygtighedsdata, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og 3. Der er tilhørende regnskabspraksis samt revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed).
 

Del til: