12. september 2019

Regnskab Årsrapportprisen

Plancher fra Årsrapportprisen 2019

Årsrapportprisen blev afholdt i Industriens Hus d. 5. september 2019. På konferencen fremhævede dommerkomitéen flere gode årsrapporter og der blev stillet skarpt på sammenhængen mellem forretningsmodellerne og virksomhedernes rapportering.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer og Dansk Industri var værter for en vellykket og velbesøgt konference i forbindelse med årsrapportprisen 2019. Det er ottende år i træk, at DI og FSR – danske revisorer i fællesskab hylder de danske virksomheder, der udmærker sig ved at aflægge årsrapporter af høj kvalitet. Men konferencen var mere end prisoverrækkelser. Konferencen gav deltagerne mulighed for inspiration og vidensdeling. Før selve konferencen blev der afholdt en række inspirerende pop-up events.

Den 10. juni 2019 trådte nye krav til vederlagsrapporter i selskabsloven § 139 i kraft. De nye regler indeholder en række specifikke krav til den vederlagsrapport, de børsnoterede selskaber skal fremlægge til afstemning på den ordinære generalforsamling. I den anledning gav Lene Nielsen og Annette Norup Thomsen fra Erhvervsstyrelsen et oplæg om de nye krav i selskabsloven.

Du kan se plancherne fra oplægget og andre inspirerende indlæg fra Regnskabshjørnet her.

Den 1. januar 2020 træder en ny forordning i kraft der skærper kravene til hvilke filformater årsrapporter udarbejdes i. Henrik Grønnegaard og Kim Eriksen gav et oplæg om tanker og muligheder relateret til XBRL-kravene fra et dansk og europæisk perspektiv.

Du kan se plancherne fra oplægget og andre inspirerende oplæg fra Regtech-scenen her.

Brugerne af årsrapporterne har også et stigende fokus på de ikke-finansielle oplysninger. Blandt andet ESG-nøgletal som er et værdifuldt værktøj for både investorer og virksomheder. Før tallene lever op til deres potentiale, skal de være relevante, af høj kvalitet og sammenlignelige. Formand for CSR-udvalget, FSR-danske revisorer, Birgitte Mogensen gav et oplæg om brugen af ESG-nøgletal.

Du kan se plancherne fra oplægget og andre inspirerende oplæg fra Mål Verdensmålene-scenen her.

Gennemgangen af de mange årsrapporter fra børsnoterede virksomheder og andre IFRS-aflæggere viser et generelt højt niveau i kvaliteten af årsrapporterne. Ved udvælgelsen af de endelige kandidater har dommerkomitéen lagt vægt på en god samlet helhed med fokus på, at årsrapporten er åben og informativ. Årsrapporten skal have fokus på det relevante og præsenteres således, at årsrapporten kan tjene til inspiration for andre virksomheder.

Du kan se plancherne fra hovedeventet, herunder dommerkomitéens motivering, her 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu