En podcast med fokus på revisorbranchens fremtid og de strømninger og tendenser, som påvirker revisorernes hverdag lige om hjørnet.


Vi kigger i krystalkuglen og ser, hvad revisorbranchen kan vente sig lige om hjørnet. Vi zoomer ind på aktuelle temaer og inviterer eksperter og branchefolk til en drøftelse af, hvad der rører sig i branchen i dag, og hvad fremtiden vil bringe.

Lone Strøm, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, indbyder i hver episode to aktuelle gæster i studiet.  

Episode 06 - ESG for SMV'er

Store og små danske virksomheder skal inden for de næste år levere langt mere præcise og detaljerede oplysninger om bæredygtighed.  

EU har i sommer besluttet et direktiv, som gør det obligatorisk for store virksomheder at rapportere data, som blandt andet relaterer sig til virksomhedens påvirkning på klima og miljø 

I studiet: Udviklingschef Jesper Esman fra Roesgaard og specialist i bæredygtighedsrapportering Sumaya Sadek.

Episode 05 - En forening, der favner alle

Enhver brancheorganisation har til opgave at sikre, at medlemsvirksomheder af alle størrelser bliver tilgodeset. Det gælder også for FSR – danske revisorer.  

Denne episode sætter fokus på foreningens små og mellemstore medlemsvirksomheders behov, krav og forventninger til foreningen, og hvordan disse bliver imødekommet i dag og i fremtiden.    

I studiet: Bent Kofoed, statsautoriseret revisor i Kreston og nyvalgt bestyrelsesmedlem sammen med foreningens formand Lars Kronow.  

Episode 04 - Hvor går revisor-forskningen hen?

I dag stiller vi skarpt på forskningsmiljøet og studiemiljøet på Copenhagen Business School, som uddanner cirka halvdelen af landets cand.merc.aud.-kandidater. FSR – danske revisorer har doneret et femårigt professorat med tilhørende forskning og undervisning.  

Lone Strøm har besøg af professor Thomas Riise Johansen og antropolog Simone Stavnsbo, som i sit Ph.d.-studium har fokus på revisorbranchens kønsskævhed.  

Episode 03 - På med hvidvaskbrillerne

Revisorerne skal finde sine hvidvaskbriller frem. Men det kan eksempelvis være svært i en situation, hvor revisoren kender kunden særdeles godt. Samtidig kan det være et skisma at lede efter hvidvaskdetaljer i bilag og regnskaber, når revisoren sædvanligvis arbejder efter væsentlighedskriterier og risikovurderinger.   

Denne episode handler om, hvad revisorer og myndighederne sammen kan gøre for at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.  

I studiet: Margrethe Bergkvist, associeret partner i EY og Jørgen Wissing Jensen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.  

Episode 02 - Fremtidens revisorforretning

Kommende krav om ESG-rapportering og digital bogføring venter lige om hjørnet. Behovet for faglig specialisering tager til, og revisorernes forretningsmodeller står under pres. 

Lone Strøm har inviteret Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte og Thomas Plenborg, professor og DSV-formand i studiet til en snak om morgendagens kundeønsker og revisionskontorernes kompetencebehov.  

Episode 01 - Mangel på revisortalenter

Hvordan kan det være, at interessen for cand.merc.aud.-uddannelsen til stadighed når nye højder, mens interessen for at uddanne sig til statsautoriseret revisor inden for de seneste 10 år har bevæget sig i modsat retning?  

I denne episode kan du høre om konklusionerne fra en kandidatafhandling, som har behandlet denne problemstilling.  

Lone Strøm har inviteret Katja Hultgreen Bay Olsen, som er den ene af forfatterne til kandidatafhandlingen i studiet sammen med formand for FSR – danske revisorer Lars Kronow.  

Del til: