29. september 2023

Indblik Tiltrækning og tilknytning

Politisk pres for flere talenter

Manglen på arbejdskraft er i høj grad blevet et politisk tema. Men kan politiske reformer og initiativer også afhjælpe manglen på arbejdskraft i revisorbranchen? "Ja klart", lyder det fra Dansk Erhverv, som for halvandet år siden indgik et styrket samarbejde med FSR – danske revisorer om at løfte store politiske dagsordner, blandt andet manglen på kvalificeret arbejdskraft.


Tekst/Peter Kondrup Maul, pressekonsulent, Dansk Erhverv og Ulrich Haase Nielsen, chefkonsulent, FSR - danske revisorer

Det er ikke kun revisorbranchen, der mangler hænder. For nylig kunne Dansk Erhverv fortælle, at danske virksomheder de seneste tre måneder var gået glip af mindst 31 milliarder kroner som følge af mangel på arbejdskraft.

Samtidig står Danmark og Europa over for demografisk modvind, hvor vi bliver flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. FN forventer, at der om bare ti år vil være 17 millioner færre mennesker i alderen 20-64 i Europa og Norden.

Arbejdskraft er derfor blevet et tema på Christiansborg, hvor regeringen har kaldt manglen på arbejdskraft for den nye valuta i dansk politik. Nu gælder det så om at sikre, at den nye valuta også veksles til politiske indsatser, der kan sikre kvalificeret arbejdskraft til blandt andet revisorbranchen.

Her er Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer på opgaven sammen. De to organisationer indgik sidste år en samarbejdsaftale om et tættere samarbejde om fælles politiske målsætninger – blandt andet adgang til kvalificeret arbejdskraft og talent. Signatur har talt med tre ledende medarbejdere i Dansk Erhverv, der på hver deres måde arbejder for at afhjælpe manglen på arbejdskraft i både revisorbranchen og på arbejdsmarkedet generelt.

Det starter med uddannelse

Kvalificeret arbejdskraft handler ikke mindst om uddannelse. Årligt uddannes der omkring 400 cand.merc.aud.’ere (CMA’ere), og de nyuddannede kandidater er i høj kurs, fortæller Mads Eriksen Storm, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

”Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at de nyuddannede revisorer er eftertragtede. For det er en branche, der virkelig skriger på arbejdskraft.”

I juni vedtog Folketinget en universitetsreform, der betyder, at færre skal gå på universiteterne. Og selvom Mads Eriksen Storm er tilhænger af, at der skæres i optaget på de uddannelser, der har høj ledighed, er det vigtigt, at kniven ikke rammer de forkerte:

”Det vil være en katastrofe, hvis der for eksempel bliver færre pladser på cand.merc.aud.-studiet eller på de bacheloruddannelser, der giver adgang til CMA-studiet. Det ser vi heldigvis ingen tegn på, men vi følger udmøntningen af reformen tæt”, siger Mads Eriksen Storm.

Universitetsreformen lægger også op til, at der kommer flere erhvervskandidater – altså modellen, hvor man studerer på deltid ved siden af et job. Det er en model, der allerede er udbredt på CMA-studiet, så her forventer Mads Eriksen Storm ikke, at reformen vil rykke noget ved revisorbranchen.

En bredere vej til kandidaten

Men hvilke håndtag kan man så dreje på, hvis der skal uddannes flere CMA’er? Ifølge Mads Eriksen Storm er det vigtigt, at vejen til CMA-studiet gøres bredere:

”Det handler dels om de uddannelser, der leder direkte til CMA-studiet. Kan vi gøre det udvalg lidt bredere? Og kan vi gøre det mere ligetil for ham eller hende, der for eksempel har læst økonomi eller statskundskab, at skifte spor? Samtidig bør det være nemmere at få merit fra andre uddannelser eller fra relevant erhvervserfaring. Her har universitetsreformen heldigvis stort fokus på merit.”

Universitetsreformen åbner også op for flere internationale studerende. Men det er ifølge Mads Eriksen Storm tvivlsomt, om studerede fra udlandet direkte vil afhjælpe manglen på hænder i revisionsbranchen:

”Arbejdet som revisor er meget specialiseret med udgangspunkt i dansk lovgivning og praksis, og der er mange danske udtryk. Skal en international talentmasse i spil, kræver det derfor også, at branchen ser på, om der er flere opgaver, der fremover kan løses på engelsk”, siger Mads Eriksen Storm.

Mere udenlandsk arbejdskraft

Netop udenlandsk arbejdskraft er også blevet et tema på Christiansborg. I september foreslog Dansk Erhverv, at Danmark bør indgå samarbejdsaftaler om arbejdskraft med lande uden for EU, som har et stigende arbejdsudbud.

Helt konkret lyder forslaget på, at aftalerne skal kunne sikre op mod 50.000 flere internationale kolleger i 2030, siger Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

”Vi står i demografisk modvind, hvor vi kan se, der bliver langt færre i den arbejdsdygtige alder herhjemme og i vores nabolande. I 2050 vil der være 45 millioner færre i alderen 20-64 i EU og Norden. Så vi bliver nødt til at gribe udfordringen anderledes an, end vi gør nu”, siger Peter Halkjær.

Peter Halkjær peger ligeledes på, at arbejdet som revisor er meget specialiseret – og at det derfor er sværere at hente revisorer ind fra udlandet end for eksempel ingeniører eller it-specialister. Men det er vigtigt at se udfordringen i et større perspektiv:

”Manglen på arbejdskraft er en prop, der sætter sig i hele samfundet. For et revisionsfirma kan det betyde, at man mangler it-specialister, der ellers kunne optimere arbejdsgangene med kunstig intelligens. Det kan også betyde, at en kollega bruger længere tid på at komme tilbage fra sygdom, fordi manglen på personale i sundhedsvæsnet giver længere ventetider på operation eller genoptræning”, siger Peter Halkjær.

Tilknytningen skal styrkes i branchen

Arbejdskraft handler ikke kun om at tiltrække nye medarbejdere, men også om fortsat at gøre det attraktivt at være revisor.

Her nævner Peter Halkjær, at revisorbranchen er en af de brancher, der er ved at omstille sig til en anden virkelighed og en anden type medarbejdere.

”Bare inden for de sidste par år er der kommet et helt andet fokus på balancen mellem arbejde og privatliv. Nogle revisionsfirmaer har ligefrem sagt nej til at tage opgaver ind. Men det er selvfølgelig en svær balancegang. For samtidig har kunderne jo behov for at få revideret deres regnskaber.”

Peter Halkjær nævner, at der – ligesom i andre brancher – også er et stort potentiale for at styrke tilknytningen blandt de lidt ældre medarbejdere.

”Det er ikke kun børnefamilierne, man kan tilbyde fleksible arbejdsmuligheder. Der er også gode eksempler på, at man kan holde på de værdifulde seniorer i længere tid, hvis man som arbejdsgiver finder frem til nogle gode aftaler”, siger Peter Halkjær.

Peter Halkjær nævner desuden, at politikerne – i lyset af manglen på arbejdskraft i hele samfundet – også bør finde en løsning, der sikrer færre tilbagetrækningsordninger.

Mere diversitet og mere talent

Men er der andre tiltag, der vil kunne afhjælpe manglen på revisorer? ”Ja”, siger Louise Riisgaard, der er branchedirektør for rådgivning i Dansk Erhverv, og nævner her FSR og Dansk Erhvervs fælles fokus på diversitet og inklusion.

”Vi skal blive bedre til at få hele talentmassen i spil. Vi kan for eksempel se, at det stadig er relativt få kvinder, der søger ind på cand.merc.aud.-studiet, trods det at kvinderne faktisk på flere områder har overhalet mændene på de videregående uddannelser.”

Ifølge Louise Riisgaard er arbejdet med diversitet et langt sejt træk, som både kræver et politisk fokus, brede initiativer fra erhvervslivet og indsatser fra den enkelte virksomhed.

”Heldigvis rykker mange i revisorbranchen på den her dagsorden. De arbejder med måltal for diversitet i ledelsen, rollemodeller og meget andet. For de ved, at det er dyrt at gå glip af talent.”

Men udfordringen skal også tages op mere strukturelt, siger Louise Riisgaard.

”På den politiske bane har vi blandt andet opfordret til, at der nedsættes en kønskommission for uddannelserne. For desværre er manglende diversitet og mangel på arbejdskraft et parløb, vi ser i mange andre brancher – også dem, hvor mændene er i undertal. Og hvis talent går til spilde, er det både et problem for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet”, slutter Louise Riisgaard.

Det store (arbejdskrafts-)regnskab

Manglen på arbejdskraft er en af de største samfundsudfordringer, og revisorbranchen er fast besluttet på at være en del af løsningen. Derfor har FSR – danske revisorer lanceret en ambitiøs handlingsplan, der sigter mod at løse arbejdskraftmanglen i revisorbranchen. Planen adresserer tre afgørende områder; den eksisterende kultur i branchen, som ofte er præget af højt arbejdspres, lav diversitet og fokus på præsentation frem for trivsel; en bedre og bredere uddannelsesvej mod at blive statsautoriseret revisor; samt den offentlige opfattelse af branchen, som skal ændres med en ny fortælling om sin betydning for samfundet og dens transformation mod moderne tider.

Derudover appellerer foreningen til Christiansborg om politisk handling. Heriblandt ønsker branchen blandt andet hjælp til at reducere eller digitalisere compliance- og dokumentationskrav og åbnet for øget optag af cand.merc.aud.-studerende.

Læs hele FSR - danske revisorers handlingsplan

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber