27. september 2018

Regnskab Årsrapportprisen

Positive tendenser i dansk regnskabspraksis – god inspiration fra andre

I forbindelse med årsrapportprisen 2018 har dommerkomiteen gennemgået årsrapporter fra børsnoterede virksomheder og andre store IFRS-aflæggere, samt small- og mid-cap virksomheder. Læs dommerkomiteens observationer.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I forbindelse med uddelingen af årsrapportprisen 2018 noterede dommerkomiteen sig, at der foregår en positiv udvikling af dansk praksis for aflæggelse af årsrapporter for selskaber, som skal følge IFRS i deres rapportering. Gennemgangen af de mange årsrapporter viste generelt et meget højt niveau i kvaliteten af årsrapporterne. En del af selskaberne i small- og mid-cap segmentet udarbejder også årsrapporter af en høj kvalitet, og mange har gode og interessante elementer, der kan være til inspiration for andre.

 

På konferencen uddeltes, ud over hovedprisen til Arla, to priser for bedste small- og mid-cap rapport til henholdsvis Hartmann og Zealand Pharma.

 

Dommerkomiteen har for hovedprisen haft fokus på:

  • Beskrivelse af den forventede indvirkning af virksomhedens implementering af nye IFRS-standarder
  • Oplysninger om finansiel gæld med fokus på læsbarhed
  • Brug af og oplysning om indvirkning af alternative resultatmål (Alternativ Performance Measures)
  • Præsentation på hjemmesiden af indhold i relation til årsrapporten
  • Beskrivelse af virksomhedens strategi under hensyntagen til hvor virksomheden er i sit strategiforløb og hvordan virksomhedens eksekvering af strategien forløber

Dommerkomiteen har inddraget kriterier fra hovedprisen i bedømmelsen af rapporterne fra small- og mid-cap virksomhederne og fokuseret på, hvordan disse er tilpasset og håndteret af en mindre organisation. Derudover har dommerkomiteen haft fokus på:

  • Det interessante, og at læsbarheden er let tilgængelig med fokus på særligt vigtige forhold i den enkelte virksomhed. Læseren skal have et klart billede og forståelse af virksomheden, og hvordan den klarer sig.
  • At ledelsesberetningen skal være velskrevet og interessant med fokus på det relevante og væsentlige vurderet både på omtale af det finansielle og af indholdet til de særligt lovkrævede beretninger.

Sponsor for arrangementet var igen i år FSR’s Studie- og understøttelsesfond og Karnov Group.

 

Dommerkomiteens observationer er samlet i et notat, der blev uddelt til deltagerne på regnskabskonferencen den 30. august 2018.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu