31. august 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt

Publikation om etiske og uafhængighedsmæssige overvejelser i forbindelse med COVID-19

Den internationale udsteder af etiske retningslinjer for revisorer, IESBA, har offentliggjort en publikation med fire tænkte scenarier med problemstillinger i forhold til revisors opfyldelse af de etiske regler og uafhængighed i forbindelse med COVID-19-pandemien.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Publikationen er udarbejdet af den australske standardsætter APESB på opfordring af en arbejdsgruppe dannet af IESBA og de nationale etiske standardsættere (NSS). Formålet med publikationen er at give revisorer og regnskabskyndige inspirationsmateriale til at sætte fokus på mulige problemstillinger med at overholde de etiske retningslinjer (IESBA Code) i de unormale omstændigheder, som COVID-19 har skabt i samfundet og for virksomhederne. Publikationen er ikke en erstatning eller tilsidesættelse af IESBA Code, men er tiltænkt som inspirationsmateriale.

De fire forskellige scenarier er udarbejdet med fokus på at hjælpe revisor med at identificere, evaluere og adressere problematikker i forhold til de etiske retningslinjer. Scenarierne tager udgangspunkt i problemstillinger om trusler mod overholdelse af de grundlæggende principper i de etiske regler for så vidt angår ”egeninteressetruslen”, ”advokeringstruslen”, ”familiaritetstruslen” og ”intimideringstruslen” med udgangspunkt i situationer, hvor revisor involveres enten i ansøgning om COVID-19-kompensation eller værdiansættelse af virksomhed eller aktiver.

Publikationen er udkommet på baggrund af et samarbejde mellem IESBA og NSS. Hen over den kommende tid vil der blive udarbejdet flere publikationer med yderligere COVID-19-problemstillinger set i relation til IESBA Code og revisors uafhængighed. Disse publikationer vil blive udgivet på IESBAs COVID-19-hjemmeside. På IESBAs COVID-19-hjemmeside findes der yderligere en publikation med spørgsmål & svar (Q&A) om etiske og uafhængighedsmæssige overvejelser opstået under COVID-19-pandemien.

FSR – danske revisorers nyheder om COVID-19 bliver løbende opdateret. Endvidere udgiver vi et COVID-19-nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig her.

Publikationen ”Applying the Code’s Conceptual Framework in COVID-19 Circumstances” kan ses her.

Q&A “COVID-19: Ethics and Independence Considerations”

-----------

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants

APESB Accounting Professional & Ethical Standards Board (Australien)

IESBA Code International Code of Ethics for Professional Accountants – including International Independence Standards 2018 – Retningslinjer for revisors etiske adfærd – herunder internationale standarder for uafhængighed 2018

NSS National Ethics Standard Setters, bestående af medlemmer fra Australien, Canada, Kina, Sydafrika, England og Amerika

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber