25. oktober 2018

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

Regnskabsmæssig definition af ’virksomhed’ ændres

Definitionen af ’virksomhed’ ændres, og derved ændres, hvornår der kan indregnes goodwill ved virksomhedsovertagelse i henhold til IFRS 3.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har ændret definitionen af ’virksomhed’ i appendix A til IFRS 3. Baggrunden herfor er, at virksomheder har haft vanskeligt ved at afgøre, hvorvidt de i konkrete situationer har erhvervet en virksomhed eller en gruppe af aktiver. Formålet er at tydeliggøre sondringen mellem erhvervelse af en virksomhed henholdsvis en gruppe af aktiver. Sondringen er central, eftersom goodwill kun indregnes, når en virksomhed erhverver en anden virksomhed, og således ikke når der blot erhverves en gruppe af aktiver.

Den ændrede definition fremhæver, at en virksomhed skal have aktiviteter eller aktiver, der kan forvaltes med henblik på at levere en vare eller service til kunder, generering af investeringsindtægter (f.eks. udbytte eller renter) eller generering af anden indtægt fra ordinære aktiviteter. Tidligere kunne afgrænsningen i stedet være baseret på, om der var afkast i form af udbytter, lavere omkostninger eller økonomisk fordel til investorer. I tillæg til den ændrede definition har IASB udarbejdet supplerende guidance som hjælp til at afgøre, om erhvervelsen er en virksomhed eller en gruppe af aktiver.

Ændringen skal 1. januar 2020 anvendes af virksomheder, der aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Tidligere anvendelse er dog tilladt.

Læs mere om ændringen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu