13. juli 2021

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Renteswapaftaler under årsregnskabsloven

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisiko. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning på området. Vi har udarbejdet et vejledende beslutningstræ til foreningens medlemmer, som supplement til vejledningen.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber