04. november 2009

Responsa 2000 - 2009

Responsumsag nr. 1288 af 4. november 2009

Statsadvokaten har anmodet om besvarelse af en række regnskabs- og revisorfaglige spørgsmål i forbindelse med efterforskning af om et selskab har handlet i overensstemmelse med god regnskabsskik ved at indregne omsætning og acontoavance på selskabets projektbeholdning efter produktionsmetoden.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu