27. april 2009

Responsa 2000 - 2009

Responsumsag nr. 1301 af 27. april 2009

Advokat spørger udvalget, om det er i overensstemmelse med god revisorskik i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse for 2003 for et selskab ikke at gøre selskabet og hovedanpartshaveren opmærksom på, at kørselsgodtgørelse, der normalt er skattefri for modtageren, ikke vil være det, når der ikke samtidig udbetales løn til modtageren af kørselsgodtgørelsen. Det påhvilede ikke revisor at udarbejde selvangivelse for hovedanpartshaveren, der var modtager af kørselsgodtgørelsen. Udvalget besvarer spørgsmålet bekræftende, idet revisor ikke har pligt til at yde rådgivning til hovedanpartshaveren uden særskilt aftale herom.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu