19. juni 2017

Responsa 2010 - 2019

Responsumsag nr. R-1436 af 19. juni 2017

Sagen vedrører, hvorvidt revisor har overholdt god revisorskik i forbindelse med vurderingen af markedsværdien af den samlede anpartskapital i et selskab i forbindelse med en anpartshavers udtræden. Herudover spørges der til, hvorvidt den fastsatte værdi er rimeligt opgjort og udtryk for en handelsværdi, og der spørges til rimeligheden og håndteringen af visse af de konkret anvendte parametre og forudsætninger i beregningen.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber