19. juni 2017

Responsa 2010 - 2019

Responsumsag nr. R-1436 af 19. juni 2017

Sagen vedrører, hvorvidt revisor har overholdt god revisorskik i forbindelse med vurderingen af markedsværdien af den samlede anpartskapital i et selskab i forbindelse med en anpartshavers udtræden. Herudover spørges der til, hvorvidt den fastsatte værdi er rimeligt opgjort og udtryk for en handelsværdi, og der spørges til rimeligheden og håndteringen af visse af de konkret anvendte parametre og forudsætninger i beregningen.


Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu