01. maj 2023

Responsa 2020 - 2029

Responsumsag nr. R-1497 af 7. juli 2021

Sagen vedrører regnskabsmæssige problemstillinger i årsrapporter og perioderegnskab. Regnskaberne er genstand for en voldgiftssag mellem X ApS og Y ApS i relation til en transaktion, hvor Y ApS sælger sin bilforretning til X ApS. De regnskabsmæssige problemstillinger relaterer sig til indregning og måling af Materielle anlægsaktiver, låneomkostninger, servicekontrakter og erstatning i forbindelse med flytning.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber