06. marts 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning

Resultat af Regnskabskontrollen 2019

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har foretaget en regnskabskontrol på børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 og delårsrapporter for 2019.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148I regnskabskontrollen har Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen blandt andet undersøgt hvordan virksomhedernes implementering af nye regnskabsstandarder har påvirket omsætningen og nedskrivning på tilgodehavender. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har desuden taget stilling til en række principielle problemstillinger.

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet har i regnskabskontrollen haft særligt fokus på de fælleseuropæiske temaer, som ESMA (European Securities and Markets Authority) har fastlagt for årsrapporterne for 2018. Herunder især forhold relateret til implementering af IFRS 15 og IFRS9. 

I undersøgelsen har Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet konstateret en række fejl i de gennemgåede rapporter. Disse består blandt andet af:

  • Fejl i indregning og måling, herunder manglende nedskrivning af forfaldne debitorer
  • Fejl i ledelsesberetning, herunder manglende oplysning om virksomhedens forventninger til fremtiden
  • Fejl i noteoplysninger, herunder manglende præsentation af enten en artsopdelt eller en funktionsopdelt resultatopgørelse i noterne
  • Fejl ved virksomhedsopkøb- og salg, herunder manglende oplysninger om salg af virksomhed, der anses som en vigtig transaktion i relation til virksomhedens fremtidige evne til at fortsætte driften

I undersøgelsen har Erhvervsstyrelsen behandlet en række principielle sager. Blandt andet en problemstilling om, hvorvidt en virksomhed kunne undlade at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom dette var et krav efter IFRS 8, afsnit 33. 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at de ved kontrollen af årsrapporterne for 2019 vil have særligt fokus på øget gennemsigtighed af den ikke-finansielle information. Det gælder ikke mindst information om miljø og klima. Desuden vil der være fokus på, om udstederne giver tilstrækkelige informationer om alternative resultatmål, hvis de anvender sådanne.

Du kan læse redegørelsen for Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets regnskabskontrol her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu