20. august 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol

Resultatet af kvalitetskontrollen 2017 er offentliggjort

Resultaterne i Erhvervsstyrelsens længe ventede redegørelse for kvalitetskontrollen 2017 viser en mindre stigning i antallet af fejl, hvilket er en forventelig følge af indførelsen af den risikobaserede kontrol.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsens redegørelse viser resultatet af kvalitetskontrollen af revisorer og revisionsvirksomheder 2017 samt undersøgelser, der er iværksat på baggrund af kvalitetskontrollen 2017. Endvidere viser redegørelsen resultatet af undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen i øvrigt har iværksat i 2018 og 2019.

Erhvervsstyrelsen oplyser indledningsvist i redegørelsen, at den offentliggøres så sent på grund af ressourcemangel i Erhvervsstyrelsen samt Covid-19-situationen. Foreningen har forståelse for, at de ressourcemæssige udfordringer og Covid-19-situationen har betydet ekstra arbejdsbyrder for Erhvervsstyrelsen. Uanset dette finder vi det - henset til, at den offentlige kvalitetskontrol finansieres 100 procent af revisorbranchen - dog ikke tilfredsstillende, at kvalitetskontrollen er så lang tid om at blive afsluttet, og at resultatet er så lang tid om at blive offentliggjort, Når der går så lang tid, førend der træffes afgørelse i sagerne, risikerer man, at de fejl, der konstateres, gentages i flere år.  Foreningen er løbende i dialog med Erhvervsstyrelsen om de tidsmæssige udfordringer.

Kvalitetskontrollen i 2017 er det første kontrolår, hvor den risikobaserede kontrol, der blev indført i 2016, er fuldt implementeret. Et risikobaseret tilsyn er en proces, der løbende udvikles, og hvor risikomodellen udvikles løbende i forhold til de erfaringer, der høstes. Når revisionsvirksomhederne og revisorer udtages risikobaseret, må det forventes, at der findes fejl eller mangler i mange af de sager, der udtages. Med andre ord: Jo bedre den risikobaserede udvælgelse er, jo flere fejl og mangler findes der.

Udviklingen af det risikobaserede tilsyn kan formentlig forklare den lille stigning, der har været i antallet af fejl og mangler fra 2016 til 2017. Resultaterne af kvalitetskontrollen 2017 er på den baggrund ikke overraskende. Resultaterne viser, at 66 procent af de gennemførte kontroller er afsluttet uden yderligere opfølgning over for revisor eller revisionsvirksomhed. 34 procent af de gennemførte kvalitetskontroller er afsluttet med, at revisorerne skal have en opfølgende kontrol. De revisionsvirksomheder, der har fået påbud om opfølgende kontrol, har efterfølgende modtaget en rapport med forbedringspunkter, som revisionsvirksomheden skal følge op på. De tilsvarende tal for kvalitetskontrollen i 2016 var 69 og 31 procent. 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af kvalitetskontrollen iværksat undersøgelser af 56 revisorer og 7 revisionsvirksomheder. 7 revisionsvirksomheder og 21 revisorer er eller påtænkes indbragt for Revisornævnet.

Ud over kvalitetskontrollen for 2017 indeholder redegørelsen resultaterne af de undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen i 2018 og 2019 har gennemført på baggrund af medieomtale og oplysninger fra andre tilsynsområder. Erhvervsstyrelsen har i 2018 og 2019 gennemført en sådan undersøgelse af henholdsvis 3 og 2 revisionsvirksomheder. 1 af disse undersøgelser er endt med indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Endvidere har Erhvervsstyrelsen i 2018 og 2019 undersøgt henholdsvis 7 og 16 revisorer, hvoraf henholdsvis 5 og 8 er indbragt for Revisornævnet.

I lighed med redegørelsen for kvalitetskontrollen 2016 har Erhvervsstyrelsen valgt at supplere den årlige redegørelse med tre appendikser med en nærmere beskrivelse af de forbedringspunkter og de fejl og mangler, som er identificeret i forbindelse med kvalitetskontrollen og undersøgelserne. Denne transparens er foreningen glade for, og vi anvender beskrivelserne aktivt i vores arbejde med at sikre og styrke kvaliteten.

Omverdenen skal kunne stole på, at revisorerne leverer høj kvalitet og arbejder efter de højeste standarder for etik og moral. Kvalitet er branchens 'licence to operate'. Hvis kvaliteten svigter i bare en enkelt sag, risikerer det at smitte af på hele branchen. Netop derfor har vi i FSR – danske revisorer fokus på løbende at forbedre branchens kvalitet. Men selvom kvaliteten grundlæggende er god, så viser årets redegørelse også, at der fortsat er grund til at have fokus på, hvordan kvaliteten kan blive endnu bedre. Foreningen har netop derfor i foråret 2019 offentliggjort en ny handlingsplan med i alt 31 konkrete forslag, der har til formål at optimere kvaliteten i revisorbranchen og i tilsynet med revisorerne.

FSR – danske revisorer afholder kurser om kvalitetskontrollen den 7. og 10. september 2020. Tilmeld dig her:

7. september 2020

10. september 2020

Du finder Erhvervsstyrelsens redegørelse for kvalitetskontrollen 2017 mv. her.

Du finder FSR – danske revisorers handlingsplan til optimering af kvaliteten her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu