20. januar 2017

Revision Revision og erklæringsopgaver - Revision - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - PIE mm Historisk

Revision af finansielle virksomheder - hyrdebrev fra FINU

Til brug for revision af finansielle virksomheders årsregnskaber for 2016 har det Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat om udvalgte problemstillinger i den forbindelse.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har foreningens Finansielle Udvalg (FINU) udarbejdet et notat, som belyser visse særlige problemstillinger ved revision af finansielle virksomheders årsregnskaber for 2016.

Notatet skal ses som et supplement til gældende love, bekendtgørelser mv., herunder Finanstilsynets orienteringsbreve. Formålet med notatet er alene at kommentere på udvalgte problemstillinger i forbindelse med årsafslutningen for 2016.

I notatet behandles:

  1. Nye revisionspåtegninger
  2. Revisionspåtegninger for forsikringsselskaber og pensionskasser, herunder eksempel på formulering af afsnit i revisionspåtegning for forsikringsselskaber og pensionskasser og i noten for hoved- og nøgletal
  3. Ajourføring af revisionsbekendtgørelsen
  4. Erklæring om afviklingsberedskab i kreditinstitutter

Desuden har Finanstilsynet i december 2016 udsendt orienteringsbreve til kreditinstitutter og til forsikringsselskaber og pensionskasser om regnskabsaflæggelsen for 2016.

Disse orienteringsbreve kan downloades her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu