24. august 2017

Revision Offentlig sektor - Offentlig revision

Revision i andelsboligforeninger

Når revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, skal revisor ikke blot revidere balance og resultatopgørelse, men også årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisor skal således også revidere oplysningerne om andelsværdi i årsregnskabet. Er ejendommens værdi fastsat på baggrund af en valuarvurdering, er der grund til, at revisor udviser særlig opmærksomhed.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Der har i 2017 været en del presseomtale af de problemer og usikkerheder, der kan være forbundet med at værdiansætte andelsboligforeningers ejendom og dermed andelsværdien. Fokus har især været rettet mod de valuarvurderinger, som ofte ligger til grund for værdiansættelsen. Det har givet anledning til at overveje, hvordan revisor skal forholde sig til værdiansættelsen af en andelsboligforenings ejendom – ikke mindst, når værdiansættelsen baseres på en valuarvurdering.

Den vedhæftede artikel skitserer lovgivningens forskellige muligheder for at værdiansætte en andelsboligforenings ejendom i henholdsvis årsregnskabets balance og ved beregning af andelsværdien. Artiklen slår fast, at revisor under alle omstændigheder skal forholde sig revisionsmæssigt til ejendommens værdi, når revisor reviderer en andelsboligforenings årsregnskab. Når ejendommens værdi og/eller andelsværdien er fastsat på baggrund af en valuarvurdering, er der grund til, at revisor udviser særlig opmærksomhed. I denne forbindelse er revisionsstandarderne ISA 500 (revisionsbevis) og ISA 540 (regnskabsmæssige skøn) særligt relevante.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu