12. maj 2023

Revision Faglig Hotline

Revisionspligt når balance overskrider 50 millioner kroner

Et selskab i regnskabsklasse B har gennem flere år haft en balancesum på mere end 50 millioner kroner og skal derfor revideres fra den 1. januar 2023. Hidtil har vi kun ydet assistance med opstilling af årsrapporten. Selskabets vedtægter indeholder ikke noget om revision, så vedtægterne skal vel ændres nu? Skal vi lade os registrere hos Erhvervsstyrelsen som revisorer sådan rent formelt – eller er dette ikke nødvendigt? Vi bliver vel nødt til også at revidere 2022-tallene, da de jo vil indgå som sammenligningstal i den reviderede årsrapport for 2023?


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber