01. juli 2020

Revision Revisornævnet

Revisornævnets årsberetning 2019 – faldende antal sager, faldende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2019 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum fortsætter. Hertil fremgår det, at der hverken har været behandlet sager om frakendelse/betinget frakendelse/forbud eller sager mod PIE-virksomheder og/eller deres ledelsesmedlemmer i 2019.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxRevisornævnet har offentliggjort sin årsrapport for 2019. Forordet rammer meget godt de overordnede tendenser: faldende antal sager og samlet bødesum:

”Nævnet har i 2019 modtaget 46 sager, hvilket er det laveste antal i en længere årrække, jf. den nedenfor side 12 ff. optrykte oversigt. Lidt over halvdelen af klagerne er i beretningsåret indgivet af Erhvervsstyrelsen, der efter lovændringen i 2016 nu er tilsynsmyndighed overfor revisorerne...
Nævnet har i beretningsåret pålagt bøder for i alt 730.000 kr. Det i forhold til tidligere år beskedne beløb er både udtryk for, at der har været færre sager, og for at Nævnet har fastsat sanktioner i overensstemmelse med bemærkningerne til lov nr. 631 af 8. juni 2016, der forudsætter, at mindre alvorlige forseelser udløser en advarsel.”

Nedenfor er sagsantal og bødebeløb anført ud fra årsberetningerne gennem tid. Faldet i 2017 og frem er markant – bl.a. som resultat af den risikobaserede kvalitetskontrol og det mere proportionale sanktionssystem.

  Indbragte sager Heraf privat Bødebeløb (t.kr.)
2010 94 62 2.700
2011 132 52 2.645
2012 106 62 4.065
2013 188 71 5.470
2014 124 48 4.985
2015 108 41 3.645
2016 134 29 4.265
2017 51 28 2.360
2018 62 37 2.545
2019 46 22 730

 

Årsberetningen, der kan ses her, kan læses med stort udbytte, især afsnit 6 med en udførlig redegørelse med eksempler for praksis i beretningsperioden.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu