26. juli 2013

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision Historisk

Revisors rapportering, forslag til ny og ajourførte standarder om revision

IAASB har udsendt forslag til ny og ændrede standarder, der på gennemgribende vis vil påvirke revisors påtegning. Frist for kommentarer til IAASB er 22. november 2013.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161IAASB har udarbejdet forslag til ny og ændrede standarder om revisors rapportering,  der på gennemgribende vis vil ændre revisors måde at kommunikere på i sin erklæring til regnskabsbrugerne. De nye standarder er et tiltag til at imødekomme den efterspørgsel efter flere informationer i revisors erklæring, der blev synliggjort i tilknytning til den finansielle krise.

Som en del af det nye set-up er der udarbejdet en ny standard, som retter sig specielt mod børsnoterede virksomheder og andre virksomheder af særlig interesse for offentligheden. Denne standard stiller krav til revisor om i sin rapportering på et regnskab at medtage informationer om de forhold, der efter revisors opfattelse, har været af størst betydning for revisionen af regnskabet.

Målet med de nye krav til revisors erklæring er således at øge informationsgraden af revisors erklæringer ved at medtage informationer om revisionen, der knytter sig specifikt til den enkelte virksomheds forhold.

De foreslåede ændringer er baseret på internationale undersøgelser herunder to offentlige konsultationer og adskillige rundbordssamtaler med diverse interessegrupper inden for kredsen af regnskabsbrugere.

IAASB’s forslag medfører ændringer til de internationale standarder om revision som følger:

  • ISA 700 (revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements
  • ISA 701 (new), Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report
  • ISA 260 (revised), Communication with Those Charged with Governance
  • ISA 570 (revised), Going Concern
  • ISA 705 (revised), Modification to the Opinion in the Independent Auditor’s Report
  • ISA 706 (revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report
  • Proposed Conforming Amendments to Other ISAs

IAASB’s forslag inklusiv, notat om for de foreslåede ændringer, og redegørelse for de dele af forslaget hvor IAASB specielt efterspørger kommentarer - > her

Kommentarer til IAASB's forslag fremsendes via IAASB’s  hjemmeside - > her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu