06. december 2013

Revision Kvalitet - Resultat og redegørelse

Revisortilsynets redegørelse om kvalitetskontrollen 2012 er blevet offentliggjort

Revisortilsynet har offentliggjort resultatet af sin kvalitetskontrol for 2012. Af de 181 kontroller, der er foretaget, er 180 afsluttet med det resultat, at 123 revisionsvirksomheder er gået gennem kvalitetskontrollen uden anmærkninger, 21 revisionsvirksomheder har fået en påtale, 17 en påtale med fornyet kontrol, mens 18 revisionsvirksomheder er blevet indbragt for Revisornævnet.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Foruden de 180 afsluttede kontroller af revisionsvirksomhederne har Revisortilsynet også kontrolleret 489 godkendte revisorer på baggrund af 1.243 enkeltsager. Her viser redegørelsen, at 382 revisorer er gået igennem kontrollen uden anmærkninger, 34 revisorer har modtaget en påtale, mens 73 revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet.

Status for de små og mindre revisionsvirksomheder
Redegørelsen viser desværre, at det fortsat er de helt små revisionsvirksomheder, der har sværest ved at gå gennem kvalitetskontrollen uden sanktioner.

Af de 18 revisionsvirksomheder, der er indbragt for Revisornævnet, er de 15 enkeltmandsvirksomheder, og tre er virksomheder med 2-10 revisorer, mens de små og mindre revisionsvirksomheder tegner sig for 16 af de i alt 17 afgivne påtaler med fornyet kontrol. På revisorniveau kommer 62 af de 73 revisorer, der er indbragt for Revisornævnet, fra små og mindre revisionsvirksomheder.

Foreningen er meget opmærksom på behovet hos de små og mindre virksomheder for hjælp til kvalitet, og derfor har foreningen i høj grad fokus rettet mod de små og mindre revisionsvirksomheder, og der vil i den anledning blive iværksat en række tiltag for netop at hjælpe disse virksomheder.

Status quo
Alt i alt adskiller resultaterne i redegørelsen sig ikke væsentligt fra resultaterne af kontrollen fra 2011. Heller ikke selve karakteren af fejl og mangler adskiller sig fra de forrige års resultater, idet de hyppigste fejltyper fortsat på virksomhedsniveau er:

 • Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver
 • Mangler ved kvalitetsstyringssystemet
 • Manglende eller mangelfuld intern efterfølgende kontrol.    

og på revisorniveau:

 • Alvorlige fejl i den afgivne erklæring
 • Manglende/mangelfuld dokumentation for udførelsen af opgaverne
 • Manglende/mangelfuld planlægning. 

 Hvis man skal pege på en lille forbedring i forhold til sidste år, så kunne det se ud som om, der er en lille tendens til, at der i år forholdsmæssigt er givet lidt flere påtaler til revisorer, som jo er den mildeste form for sanktion, mod at der til gengæld er sket tilsvarende færre indbringelser af revisorer for Revisornævnet, som jo er mere alvorligt. Hvis denne tendens viser sig at holde stik fremadrettet, vil det kunne opfattes positivt i forhold til kvalitetsdagsordenen.

Fokusområder i 2012- og 2013-kontrollen
Revisortilsynet har i 2012-kontrollen fortsat samme fokusområder som i 2010 og 2011 vedrørende enkeltsagskontrollen, herunder konkurssager (going concern) samt revisionsvirksomhedernes overvågning (efterfølgende intern kontrol). Der har ligeledes været gennemført en kontrol af dokumentationen for den indberettede obligatoriske efteruddannelse.

I 2013–kontrollen har tilsynet stadig fokuseret på going concern, ligesom tre nye fokusområder er kommet til, nemlig:

 • Revision af omsætning, herunder tilstrækkelig risikovurdering og revisionsbevis
 • Værdiansættelse af aktiver, der er påvirket af væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder revisors reaktion på vurderede risici og usikkerheder
 • Koncernrevision, herunder anvendelse af komponentrevisors arbejde.   

Fokusområdet i kvalitetskontroller af virksomheder, der reviderer virksomheder, jfr. revisorlovens § 21, stk. 3, vil yderligere omfatte:  

 • Procedurer og sikring af tilstrækkelig kvalitetssikringsgennemgang
 • Uafhængighed, herunder med fokus på selvrevision og andre ydelser i tilknytning til revisionen.

Læs Revisortilsynets redegørelse her.
Læs Erhvervsstyrelsens nyhed om redegørelsen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu