14. november 2014

Revision Kvalitet - Andet

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 er blevet offentliggjort i dag

Revisortilsynet har netop offentliggjort resultatet af sin kvalitetskontrol for 2013. Af de 162 kontroller, der er foretaget, er 157 sager afsluttet med det resultat, at 128 revisionsvirksomheder er gået gennem kvalitetskontrollen uden anmærkninger, 13 revisionsvirksomheder har fået en påtale og 16 en påtale med fornyet kontrol. Af de 16 revisionsvirksomheder, der har fået en påtale med fornyet kontrol, er de 7 virksomheder tillige blevet indbragt for Revisornævnet.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Revisortilsynet har ligeledes kontrolleret i alt 433 godkendte revisorer på baggrund af 1.020 enkeltsager. Her viser redegørelsen, at 329 revisorer er gået igennem kontrollen uden anmærkninger, 42 revisorer har modtaget en påtale, mens 62 revisorer er blevet indbragt for Revisornævnet.

En klar forbedring på virksomhedsniveau
I 2012-kontrollen fik 62% af de kontrollerede revisionsvirksomheder en blank påtegning, mens 82% af de kontrollerede revisionsvirksomheder i 2013 har modtaget en blank påtegning. 12% af virksomhederne fik en påtale i 2012, mens 8% har modtaget en påtale på baggrund af 2013-kontrollen. Den væsentligste og glædeligste forbedring er sket for så vidt angår indbringelser af revisionsvirksomheder for Revisornævnet, idet der her er sket mere end en procentvis halvering af disse. 10% af de kontrollerede virksomheder blev i 2012 indbragt for nævnet, men kun 4% af virksomhederne er indbragt for nævnet i forbindelse med 2013-kontrollen.

På revisorniveau ses desværre ikke helt den samme positive udvikling som på virksomhedsniveau. Der er procentvis tale om nogenlunde samme indbringelsesniveau – altså andel af kontrollerede revisorer, der indbringes for Revisornævnet som følge af 2013-kontrollen. Således indbringes 14% af de kontrollerede revisorer mod 15% i 2012.

De små og mindre revisionsvirksomheder klarer sig langt bedre
Redegørelserne fra de seneste år har desværre vist, at det var de små revisionsvirksomheder, der havde sværest ved at gå gennem kvalitetskontrollen uden sanktioner.

Dette billede ser heldigvis ud til at være vendt, og de helt små revisionsvirksomheder har klaret sig langt bedre i kvalitetskontrollen i 2013 end i de foregående år og har dermed fået meget bedre styr på kvalitetsstyringssystemerne og kvalitetsstyringen i virksomhederne.

Hvor der i 2012-kontrollen blev indbragt 15 enkeltmandsvirksomheder og 3 virksomheder med 2-10 revisorer for Revisornævnet, er der som følge af 2013-kontrollen kun indbragt 5 enkeltmandsvirksomheder, mens ingen virksomheder med 2-10 revisorer er blevet indbragt.

Oplysning om resultatet af fornyet kontrol
FSR – danske revisorer stillede i slutningen af 2013 17 konkrete forslag til ”Styrket kvalitet i revisorbranchen”. I forslag 17 stillede foreningen forslag om, at Revisortilsynet fremover i Redegørelsen om Kvalitetskontrollen skal oplyse om resultatet af den fornyede kontrol. Det er væsentligt ikke kun for foreningens kvalitetsindsats, men også for offentligheden at få oplyst, om revisionsvirksomhederne efter en kvalitetskontrol, der har vist fejl og mangler ved kvalitetsstyringssystemet og anvendelsen heraf, har truffet foranstaltninger til at rette op herpå, således at den fornyede kontrol kan gennemføres uden sanktioner til følge.

Revisortilsynet har med 2013-redegørelsen fulgt foreningens forslag, og i redegørelsen oplyses det, at 10 revisionsvirksomheder i 2013 har gennemgået en fornyet kontrol, og 8 af disse er afsluttet uden bemærkninger, 1 virksomhed skal gennemgå endnu en fornyet kontrol og indbringes samtidigt for Revisornævnet, og endelig er 1 kontrol endnu ikke afsluttet.

I Nyhedsbrevet i uge 47 vil der blive fulgt yderligere op på resultaterne i redegørelsen.

Læs redegørelsen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu