04. juli 2014

Revision Kvalitet - Resultat og redegørelse

Revisortilsynets retningslinjer for 2014

Revisortilsynets retningslinjer og arbejdsprogrammer for kvalitetskontrollen 2014 er nu offentliggjort


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Så er Revisortilsynets retningslinjer og arbejdsprogrammer for 2014 tilgængelige.

FSR – danske revisorer har i løbet af foråret været i løbende dialog om retningslinjerne mv. for 2014, herunder afgivet præhøringssvar og høringssvar på udkast til retningslinjerne mv. for 2014. Revisortilsynet har valgt at indarbejde en del af FSR – danske revisorers forslag til forenkling og forbedring af retningslinjerne og arbejdsprogrammerne, som bl.a. byder på følgende ændringer:

  • Ændret terminologi til ”væsentlige fejl og mangler” frem for ”ikke ubetydelige fejl og mangler”
  • Reduktion af stikprøvestørrelser, selvom FSR – danske revisorer gerne så en større reduktion og med mere fokus på revisionsvirksomhedens interne kontrol
  • Loft for enkeltsagskontrol med maksimalt op til 4 sager, hvor der konstateres væsentlige fejl og mangler, mod tidligere 6 sager
  • Mere procesorienterede arbejdsprogrammer
  • En positiv struktur og omfang af arbejdsprogram til kontrol af review og udvidet gennemgang
  • Gennemsigtighed over for den kontrollerede revisionsvirksomhed omkring forventet tidsforbrug og aftale mellem kontrollanten og Revisortilsynet
  • Kort rapporteringsfrist over for PIE-revisionsvirksomheder op til ca. en måned efter kvalitetskontrollens afslutning.

Retningslinjernes fokusområder er uændret i forhold til 2013.

Retningslinjernes arbejdsprogrammer holder fortsat fast i, at der skal benyttes samme grundlæggende arbejdsprogrammer til kontrol af non PIE-virksomheder såvel som PIE-virksomheder. Dertil er der fortsat tillæg til kontrol af PIE-forhold.

FSR – danske revisorer vil fortsat arbejde for en mere proportional og differentieret kvalitetskontrol for mindre virksomhedsklasser. Og der vil i det kommende år fortsat være dialog med styrelsen og tilsynet omkring den fremtidige kvalitetskontrol, herunder hvilke erfaringer andre lande har med kvalitetskontrol af mindre virksomheder. Dertil vil der blive arbejdet med implementering af EU-direktivet mv., som også vil få indflydelse på den fremtidige kvalitetskontrol, som forventes implementeret med en forventet ikrafttrædelse omkring sommeren 2016.

FSR – danske revisorer vil derudover løbende være i dialog om evaluering af følgende:

  • En udvidet fokus på revisionsvirksomhedernes sager fra intern kontrol mod reduktion i øvrige sager til kontrol, herunder en drøftelse af et niveau for at vurdere, om kvalitetsstyringssystemet anvendes tilstrækkeligt
  • Andre typer sanktioner, herunder ønsket om, at Revisortilsynet i højere grad gør brug af egne sanktionsmuligheder frem for overbringelse til Revisornævnet
  • Niveauet for væsentlige fejl og mangler, herunder at enkeltstående fejl og mangler ikke bør have sanktion med overbringelse til Revisornævnet, medmindre der er tale om grov tilsidesættelse af god revisorskik.

Læs mere om retningslinjerne og arbejdsprogrammerne her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu