11. marts 2022

Ukraine Revision Historisk

Særlig indvirkning på finansielle institutioner som følge af krigen i Ukraine

De finansielle institutioner kan være særligt påvirket af krigen i Ukraine som følge af de indførte sanktioner. Vi forventer mere håndfaste konklusioner på området senere.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men går langt ud over landegrænserne. Det gælder specielt for de finansielle institutioner, som vil blive påvirket grundet danske sanktioner og sanktioner på EU-niveau over for Rusland og Hviderusland.

Nogle finansielle institutioner kan være direkte eksponeret i forhold til disse lande, men det forventes, at de fleste institutioner bliver påvirket i en eller anden grad.

USA håndhæver deres sanktioner over for Rusland og Hviderusland hårdt, og disse sanktioner skal også overvåges og overholdes.

Vi forventer, at den europæiske revisorforening, Accountancy Europe, kommer med mere håndfaste konklusioner på området i slutningen af marts 2022.

Der kan ligeledes være bekymring om værdiansættelsen af de finansielle institutioners sikkerheder, da krig, erklæret eller ej, kan gøre sikkerhedsstillelsen værdiløs.


Læs også vores artikel om Revisionsmæssige overvejelser som følge af krigen i Ukraine.


Denne artikel er baseret på en publikation fra den europæiske revisorforening Accountancy Europe ”War in Ukraine – what European accountants need to know” publiceret den 9. marts 2022. Læs publikationen (på engelsk).

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber