Salling Group er nomineret til CSR Prisen 2022

Dommerpanelet har nomineret Arla Foods, Grundfos, Salling Group og STARK Group til CSR Prisen 2022. De fire store unoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 48 unoterede virksomheder.


Salling Group er med Bæredygtighedsrapport 2021 nomineret til CSR Prisen 2022 for en rapport, der introducerer virksomhedens indflydelsessfære i samfundet, og den kompleksitet og de risici, Salling Group oplever i værdikæden.Virksomhedens valg af formål inden for bæredygtighed fremstår kortfattet og klart. Samtidig er indholdet i rapporten støttet op af blikfang og diagrammer, der underbygger virksomhedens arbejde og tiltag inden for bæredygtighed, og som gør rapporten relevant og let tilgængelig for læseren.

Dommerpanelet hæfter sig ved, at Salling Group tager sektorrelevante emner og dilemmaer op som for eksempel økologiske varers klimaftryk på s. 21, samt virksomhedens transparens omkring dens interessenter og de bæredygtighedsemner, der optager dem, på s. 34. Desuden er der ros til rapporten for, at bæredygtighedsemner omtales med et risiko-perspektiv og med forventningerne til det fremadrettede arbejde, på s. 32-33. I forhold til klimaområdet beskrives virksomhedens forpligtelse til Science Based Target med baselineberegninger af CO2-udledninger i Scope 3 på tværs af 15 kategorier, og som danner afsæt for Salling Groups langsigtede klimaambitioner og indsatser. 
 
Kort om Salling Group og rapporten
Salling Group A/S er en fondsejet virksomhed, der bl.a. driver dagligvarekæderne føtex, Bilka og Netto, samt Salling stormagasiner i Danmark. Desuden har koncernen Netto-butikker i Tyskland og Polen. Hovedkontoret er i Brabrand, og Salling Group beskæftiger over 61.000 medarbejdere.
 
Salling Group er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og 2021 bæredygtighedsrapporten er på i alt 45 sider. På side 40-43 er der fem års ESG-indikator tabeller, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og 3, samt kvantitative mål. Der er tilhørende regnskabspraksis og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed).

Del til: