02. marts 2022

Ukraine Hvidvask

Skærpede sanktioner mod Rusland

EU har skærpet sanktionerne mod Rusland på baggrund af invasionen af Ukraine. Sanktionerne gælder fra den 26. februar 2022. Virksomheder og virksomheders revisorer opfordres til at holde sig orienteret om de nye, skærpede sanktioner.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Sanktionerne er både relevante at forholde sig til som revisionsfirma og godkendt revisor, samt for kunderne.

Der er indført en række sanktioner mod Rusland og Hviderusland. Sanktionerne ændrer sig hele tiden og en komplet oversigt kan hentes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Her finder du også et overblik over de ansvarlige myndigheder inden for visse sanktionstemaer.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Eksportkontrol.dk kan du også finde flere og uddybende informationer om sanktionerne. Hjemmesiden opdateres løbende. Her er det også muligt at skrive sig op til et nyhedsbrev, så nyt om sanktioner bliver sendt direkte til din mail.

Følgende artikel holdes ikke løbende opdateret. Seneste liste skal altså findes hos Udenrigsministeriet.

Sanktioner primo marts 2022

Sanktionerne sigter på at ramme Rusland, men rammer naturligvis også de virksomheder, der eksporterer produkter og teknologi mv. omfattet af restriktionerne. 

Udenrigsministeriet oplyser, at de skærpede sanktioner mod Rusland blandt andet omfatter:

  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi, som kan bruges til olieraffinering
  • Forbud mod eksport af produkter og teknologi, som kan bruges i luft- og rumfartsindustrien
  • Udpegning af flere personer, som omfattes af indefrysning, herunder Ruslands præsident Vladimir Putin
  • Indrejserestriktioner
  • Finansielle restriktioner, herunder restriktioner på handel med værdipapirer.

Eksempler på teknologiprodukter, der omfattes af eksportrestriktioner, er elektronik, informationssikkerhedsprodukter, sensorer og lasere, navigationsudstyr og marine- og luftfartsteknologi.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber