24. april 2023

Fagligt fokus

Skatteministeren anerkender behov for praktisk anvendelig løsning ved nedbrud i statens it-systemer

“Lovhjemlen er på plads. Opstår der problemer, løser vi dem med pragmatisme”, sagde skatteminister Jeppe Bruus, da FSR – danske revisorer i marts mødtes med ministeren og bl.a. drøftede driften af Skattestyrelsens indberetningssystem.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Vi kan vist alle blive enige om, at digitaliseret sagsbehandling grundlæggende er en kæmpe hjælp, men med digitaliseringen følger også it-udfordringer. Det faktum, at vi kan digitalisere manuelle data, forpligter i forhold til vores it-infrastruktur. Vi skal kunne stole trygt på, at det digitale indberetningssystem drifter, når vi har brug for det. Vi skal kunne stole på, at det virker, når revisionskunder skal underskrive deres årlige regnskaber, når personlige skatteforhold skal afstemmes i kontroløjemed, og når TP-dokumentation og frem for alt når selvangivelserne – eller oplysningsskemaerne, som de nu hedder – skal afleveres til tiden. Det bør ikke være noget, vi taler om, men noget, som bare virker, fordi det er en grundlæggende forudsætning for at overholde skattelovgivningen og undgå straf i form af skattetillæg (bøder). Forpligtelsen kræver politisk ansvarlighed. Alternativt koster det på tillidskontoen.

Sådan lød budskabet i hovedtræk fra FSR – danske revisorer under et møde med ministeren i marts. Emnet var på dagsordenen på baggrund af det store it-nedbrud i sommers først på grund af NETS-nedbrud og derefter på grund af nedbrud i Skattestyrelsens egne systemer.  

FSR – danske revisorer har siden arbejdet for, at det samme ikke sker op til fristen den 30. juni i år. Vi var taknemmelige for, at Skattestyrelsen sidste år valgte at udsætte selvangivelsesfristen for selskaber med en uge, men desværre skete det som bekendt først efter et massivt pres fra erhvervslivet, og som nævnt under et døgn, inden den oprindelige frist udløb. Derfor har vi benyttet enhver anledning til at gøre embedsværket i Skattestyrelsen, Skatteministeriets departement og ministeren opmærksom på, at den ufleksible håndtering af den gældende bemyndigelsesbestemmelse i skattekontrolloven, som vi oplevede i forbindelse med nedbruddet i juni, ikke er retssikkerhedsmæssigt forsvarlig.  

Af skattekontrolloven § 14, stk. 2, følger netop, at skatteministeren, eller den som ministeren bemyndiger dertil, i særlige tilfælde kan forlænge oplysningsfristen. I praksis betyder det, at Skattestyrelsens direktør har en stående bemyndigelse til ved større driftsforstyrrelser eller nedbrud at kunne forlænge oplysningsfristen.  

Vi er derfor meget taknemmelige for at have en forstående skatteminister, der netop udtaler, at lovhjemlen er på plads, og at problemer skal løses med pragmatisme. Vi ser således frem til en indberetningssæson, hvor kortvarige nedbrud uden varsel på få timer – men ikke i døgn – muligvis kan forekomme, og længerevarende nedbrud håndteres via en pragmatisk håndtering af gældende bemyndigelsesbestemmelse i skattekontrolloven.  

Når det er sagt, er FSR – danske revisorer naturligvis også opmærksomme på de såkaldte planlagte “nedetider” i DIAS, der sommetider og senest ugen før påske er varslet fra den 4. til den 18. maj. Nedetiden sker som led i en forbedring af DIAS og kan under de tekniske omstændigheder desværre ikke placeres længere væk fra oplysningsfristen. FSR – danske revisorer har stor forståelse for de mange gener, som det kan skabe for det planlagte indberetningsflow, og forstår medlemmernes frustration over, at branchen skal tages som gidsler i systemernes magt. På den anden side er nedetiden et udtryk for systemforbedringer, hvorfor det til den positive side bør betragtes som en investering. Desværre kan staten ikke bruge flere milliarder på en samlet forbedring, som ellers ville give mere kapacitet og fjerne nedetider og nedbrud nu og her. Under omstændighederne vil FSR – danske revisorer have fokus på, at nedetider, hvad enten de er planlagte eller ej, ikke bør koste erhvervslivet bødetillæg.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber