STARK Group vinder CSR Prisen 2022

STARK Group er vinder af CSR Prisen 2022 for bedste rapportering om bæredygtighed, samfundsansvar og ESG blandt store danske unoterede virksomheder. H.K.H. Kronprinsessen uddelte prisen d. 11. oktober 2022 på Børsen i København.


Dommerpanelet fremhæver vinderrapporten for at være relevant, transparent og troværdig. I rapporten tager virksomheden ansvar for de langsigtede klimamål for 2050 ved at opstille konkrete handlingsplaner og milepæle frem mod 2024 og 2030. Dermed forpligter rapporten virksomheden overfor sine interessenter og gør det tydeligt, hvor virksomheden ønsker fremdrift i de kommende år. Samtidig får rapporten ros for at gøre brug af international guidance inden for ESG og klimarapportering og for at være åben om udfordringer og give en klar og datadrevet status for virksomhedens 2024-mål, så læseren kan se hvor det går godt – og hvor der skal gøres en ekstra indsats. Og ikke mindst beskriver virksomheden, hvordan den ser sin rolle og sit ansvar for at gøre branchen bæredygtig.

Ved afsløringen af STARK Group som vinder udtalte Kronprinsessen:

”I vil transformere jeres branche, I er nye i feltet af nominerede til CSR Prisen - og I løber med sejren.”

CEO i STARK Group Søren P. Olesen siger:

”I STARK Group er vores tilgang til bæredygtighed baseret på gennemsigtighed og dokumentation, og derfor er vi især stolte af denne anerkendelse. Vi har sat ambitiøse mål og bestræber os på at være ansvarlige og transparente omkring vores resultater, udfordringer og løsninger. Denne pris, er et produkt af en stor kontinuerlig indsats fra medarbejdere på tværs af hele koncernen. ”

STARK Groups nominering til CSR Prisen 2022
Dommerpanelet har nomineret STARK Group til CSR Prisen 2022 sammen med Arla Foods, Grundfos og Salling Group. De fire store unoterede danske virksomheder er nomineret ud af en samlet pulje på 48 unoterede virksomheder.

STARK Group er nomineret til CSR Prisen 2022 med Sustainability Report 2021, som transparent afspejler, hvor virksomheden er i deres arbejde med bæredygtighed og i forhold til deres 2024-mål. I rapporten formår STARK Group at koble risici og muligheder inden for ESG sammen og redegør for virksomhedens rolle i forhold til at sikre bæredygtighed i byggebranchen, og det ansvar de ønsker at påtage sig. Samtidig står virksomhedens bæredygtighedsambitioner klart frem med kobling til Verdensmålene, og rapporten beskriver virksomhedens klimapåvirkning og målsætning frem mod 2050. Det langsigtede mål opfølges af en handlingsplan og milepæle for det arbejde, der ligger forude, herunder godkendelse fra Science Based Targets initiativet.

Dommerpanelet roser rapporten for at redegøre for effekten af gruppens forretningsudvidelse og for at give indblik i, hvordan bæredygtighed integreres og operationaliseres i organisationen. Derudover fremhæves STARK Groups rapportering for virksomhedens data og måloversigter, eksempelvis s. 11 og for at medtage et Task Force on Climate-related Financial Disclosure indeks på s. 60, som et forhold, der øger rapportens relevans og brugbarhed.

Kort om STARK Group og rapporten
STARK Group A/S er international distributør og forhandler af byggematerialer med fokus på entreprenører og professionelle håndværkere. Virksomheden beskæftiger 13.000 medarbejdere fordelt på 500+ afdelinger i Nordeuropa.

STARK Group er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om redegørelse for samfundsansvar og bæredygtighedsrapporten, der er på 65 sider, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN’s Global Compact. På s. 11 og 50-55 er der fem års data oversigt og ESG tabeller, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og til dels 3, samt fremdrift i data ift. mål. Der er også regnskabspraksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed).

Del til: