24. marts 2023

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Stram finanslov for 2023

Regeringen ønsker med sit nye finanslovsforslag at undgå at puste til inflationen. Få overblik over hovedelementerne i forslaget.


Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486


Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Regeringen har den 23. marts fremlagt en stram finanslov for 2023 gældende fra den 1. april.

FSR – danske revisorer hæfter sig især ved, at der som forventet er indarbejdet en annullering af lagerbeskatning af visse selskabers ejendomsavancer, svarende til cirka 1,0 milliarder kroner årligt fra 2023 og frem. 

FSR – danske revisorer glæder sig desuden over, at regeringen har prioriteret en flerårsaftale for skattevæsenet fra 2023-2027 blandt andet med henblik på at sikre kontrolopgaver og bedre styring af it-området. Udover øget kontrol med henblik på at finde ”gamle penge” appellerer FSR – danske revisorer til at de cirka 1,9 milliarder kroner konkret anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge retssikkerheden.

Regeringen lægger i tråd hermed op til at løfte domstolenes økonomi med cirka 185 millioner kroner i 2023. Med regeringens egne ord er der tale om en bunkebekæmpelsesindsats. Både inden for domstolene og Skatteforvaltningen er bunkerne store. FSR – danske revisorer bakker op om indsatsen indenfor begge områder.

Aftalen om inflationshjælp er også en del af finanslovforslaget. I denne aftale ligger blandt andet en udskydelse af betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag.

Afslutningsvist hæfter FSR – danske revisorer sig ved, at regeringen ikke skaber sikkerhed om FoU-fradraget i finanslovforslaget for 2023.

Læs "En ansvarlig vej frem - Finanslovsforslaget 2023" fra regeringen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber