03. februar 2023

Indblik SMV

Tre nye SMV-revisorer i bestyrelsen

De små revisionsfirmaers udfordringer og problemer er i fokus hos bestyrelsens tre nye SMV-revisorer. Den største udfordring her og nu er manglen på arbejdskraft og talent. Det rammer hele branchen, lyder det samstemmende fra de nye bestyrelsesmedlemmer.


De tre nye SMV-medlemmer i FSR - danske revisorers bestyrelse

FSR - danske revisorer har fået tre nye SMV-medlemmer ind i bestyrelsen. Foto: Jakob Møller

Tekst/Anders Lau, kommunikations- og analysechef, FSR - danske revisorer

Den 28. september 2022 blev foreningens nye bestyrelse konstitueret på FSR – danske revisorers generalforsamling på Centralværkstedet i Aarhus. Som led i dannelsen af den nye bestyrelse blev bestyrelsen udvidet fra 10 til 12 medlemmer. Konkret betyder udskiftningen, at tre nye SMV-revisorer, heraf to kvinder, er indtrådt i foreningens bestyrelse.

SIGNATUR har talt med de tre nye SMV-bestyrelsesrepræsentanter om, hvordan de ser deres rolle i foreningens bestyrelse.

Taget godt imod

For Bent Kofoed fra Kreston var det helt naturligt at indtræde i FSR – danske revisorers bestyrelse, da han fik tilbuddet.

”Jeg var klar. Bestyrelsesarbejdet er ikke nyt for mig, jeg har i mange år siddet i Krestons bestyrelse herhjemme. Og jeg har også siddet i bestyrelsen for Kreston International”, siger Bent Kofoed.

Bent Kofoed har arbejdet i Kreston i hele sit liv, hvor han kom i lære i 1978 og blev partner i 1992.

Vibeke Düring Reyes Jensen var heller ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun havde lyst til at indtræde i bestyrelsen.

”Foreningsarbejdet var ikke fremmed for mig. Jeg har siddet i bestyrelsen for vores internationale samarbejde og har deltaget 14 år i Responsumudvalget, så jeg kender foreningen, og jeg er glad for at kunne bidrage”, siger Vibeke Düring Reyes Jensen, som har 40 års erfaring som revisor – de sidste 35 år i revisionsfirmaet inforevision.

Mens Bent og Vibeke ikke skulle tænke to gange over at indtræde i bestyrelsen, var der en lille tvivl hos Lone Køhn Bundgaard, da hun fik tilbuddet:  

”I første omgang tænkte jeg: ”hvad kan jeg bidrage med”, siger Lone Køhn Bundgaard, og lægger ikke skjul på, at hun sammen med mange andre var bekymret, da FSR og FRR valgte at fusionere i 2011.

”Vi var mange små revisionsfirmaer, der tænkte, at her er der en risiko for, at vi bliver ’kørt over’ af de store”, siger Lone Køhn Bundgaard, der siden har ændret holdning.

”Min holdning til foreningen ændrede sig meget klart under corona. Her gjorde FSR en stor forskel, og mange især mindre medlemmer havde simpelthen ikke overlevet uden foreningens indsats”, siger Lone Køhn Bundgaard, der gik selvstændig med eget firma i 1993. Firmaet blev siden lagt ind under TimeVision, hvor hun har været direktør og partner siden 2012.

Fælles for alle tre nye bestyrelsesmedlemmer er dog, at de føler sig godt taget imod.

”Vi er virkelig blevet taget godt imod, og alle bliver lyttet til”, siger Lone Køhn Bundgaard.

Fokus på SMV-revisorernes udfordringer

Alle tre er de meget bevidste om, at de repræsenterer SMV-revisorerne i bestyrelsen, og at deres opgave er at sætte fokus på de problemer, som de små firmaer kæmper med.  

For Vibeke Düring Reyes Jensen er det afgørende, at FSR – danske revisorer kan rumme SMV-revisorerne, og at foreningen har blik for de udfordringer, som de små slås med.

”I vores firma vil vi for eksempel gerne kunne blive ved med at uddanne statsautoriserede revisorer, ligesom vi har behov for at kunne udvikle vores egne medarbejdere. Det er en udfordring for mange mindre revisionsvirksomheder. Det er nogle af de ting, som jeg synes, at vi skal have fokus på”, siger Vibeke Düring Reyes Jensen.

Hun bakkes op af Lone Køhn Bundgaard:

”De store har deres problemer, vi har vores, og der vil ofte være forskel, fordi vi har forskellige kunder, og vi er i et vist omfang også underlagt forskellige regler”, siger Lone Køhn Bundgaard.

Bent Kofoed påpeger, at han er meget opmærksom på baglandets stemmer og input og står til rådighed for at bringe budskaberne videre:

”Jeg har sagt til medlemmerne af Kreston, at hvis de har noget på hjertet, eller noget som de er utilfredse med, så skal de komme til mig, så skal jeg nok bringe det videre”, siger han.

Vigtigste mærkesager

Én udfordring er dog ifølge alle tre bestyrelsesmedlemmer fælles for hele branchen i de kommende år: Manglen på arbejdskraft og tiltrækning af talent.

”Den vigtigste sag her og nu og i den kommende tid er uden tvivl at sikre tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft. Både store og små revisionsvirksomheder er meget mærkede af mangel på arbejdskraft. Her er vi nødt til at gøre noget, ellers har vi ikke nogen branche i fremtiden”, siger Lone Køhn Bundgaard.

Bent Kofoed supplerer:

”Den tendens vi ser til, at dygtige cand.merc.aud-kandidater flytter over i andre brancher, er skidt for branchen. Det skal vi have stoppet. Det er en kæmpe udfordring for os, og der er brug for et paradigmeskift i branchen, hvis vi skal løse det”, siger Bent Kofoed og uddyber: ”Vi skal lytte til, hvad de unge vil have, og her tror jeg, at vi bliver nødt til at se på en ny work-life balance i branchen”.  

Ifølge Vibeke Düring Reyes Jensen er det et selvstændigt problem, at få kvinder vælger at gå hele vejen og blive statsautoriseret revisor. ”Det er bemærkelsesværdigt, at så få kvinder vælger at gå hele vejen. Det håber jeg, at vi kan ændre på, men det er også vigtigt, at det er lysten, der driver det”.

Alle tre er i øvrigt meget positive over for, at der nu sammenlagt er tre kvinder i foreningens bestyrelse. Det højeste antal nogensinde.

”Vi kan give noget nyt til foreningen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi kvinder nogle gange ser lidt anderledes på tingene. Jeg tror, at det er godt for foreningen, at det er kommet flere kvinder ind”, lyder det fra Lone Køhn Bundgaard.

For meget compliance

Spørger man de nye bestyrelsesmedlemmer, hvad de hver især vil prioritere i den kommende strategiperiode, får man lidt forskellige svar:

”Vi har som branche gjort det godt i de senere år, og det er vigtigt, at vi fortsat følger med tiden og udvikler branchen i takt med at samfundet udvikler sig. Der er for eksempel meget compliance forbundet med at være revisor i dag. Her skal vi have fundet en bedre balance”, siger Vibeke Düring Reyes Jensen og tilføjer: ”Og så skal vi have øget fokus på, hvordan vi som revisorer fortsat er relevante for virksomhederne i et samfund, der har fokus på grøn og bæredygtig omstilling”.

Lone Køhn Bundgaard vil gerne kæmpe for, at der bliver set på den offentlige regulering af revisorer, som ifølge hende er for restriktiv i dag.

”Vi skal som branche selvfølgelig være underlagt krav og regler, men som det er nu, er branchen for meget prygelknabe. Det er ærgerligt; det vil jeg gerne arbejde for, at vi får ændret”, slutter hun.

Hos Bent Kofoed er det især kvaliteten i branchen, der står højt på dagsordenen.

”Jeg synes desværre, at der er lidt for mange sager imod branchen for tiden. Det er vigtigt, at vi som branche har et ordentligt ry og holder fanen højt. Det er vores omdømme, der er på spil, og som revisor er du offentlighedens tillidsrepræsentant. Vi skal vise omverdenen, at branchen er til at stole på”, slutter Bent Kofoed.

Nye i bestyrelsen

Nye medlemmer af bestyrelsen per 28 september 2022 er:

 • Jesper Møller Langvad, PwC,
 • Vibeke Düring Reyes Jensen, inforevision
 • Lone Køhn Bundgaard, TimeVision
 • Bent Kofoed, Kreston
 • Jon Beck, KPMG
 • Benedikte Jensen, EY
 • Claus Bonde Hansen, BDO

Udtrådt den 28. september 2022:

 • Jens Sørensen, Timegruppen
 • Jørgen Kjer, BDO
 • Lau Bent Baun, KPMG
 • Christian F. Jakobsen, PwC
 • Janick Klose, tidligere Deloitte

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber