22. februar 2017

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - PIE mm

Tvungen udbud af revisionsydelsen – ny opdateret vejledning fra Financial Reporting Council

I sommer trådte de nye detaljerede EU-regler om obligatorisk udbud af revisionsydelser og rotation af revisionsvirksomheder i kraft for virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder). Den engelske myndighed Financial Reporting Council (FRC) har derfor udsendt vejledning om, hvordan virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomhed), og især deres revisionsudvalg, bedst kan overholde de nye forpligtigelser.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791EU-regulering fastsætter krav til revisionsrotation for PIE-virksomheder. Heraf følger at PIE-virksomheder skal foretage rotation af revisor efter 10 år. Såfremt revisionen har været i offentligt udbud er det dog muligt at forlænge med den samme revisor i yderligere 10 år.

Den danske afgrænsning af PIE-begrebet er i dag tilpasset EUs minimumskrav og omfatter således børsnoterede selskaber, kreditinstitutter samt forsikringsselskaber. Ca. 385 danske virksomheder er omfattet af det gældende PIE-begreb.

Selve revisionsudbudsprocessen er som udgangspunkt styret af den enkelte PIE-virksomhed og dets revisionsudvalg. EU-revisorforordningen fastsætter dog en række krav til revisionsudvalgene i forbindelse med udbudsprocessen. I hovedtræk er kravene til revisionsudvalgene følgende:

 • Fremlæggelse af to potentielle revisionsselskaber for bestyrelsen med en begrundet redegørelse.
 • Udbudsprocessen må ikke være til hinder for deltagelse af ”ikke big-4 selskaber”.
 • Potentielle revisorer i udbudsprocessen skal modtage informationer, der tillader dem at forstå den reviderede virksomheds forretning.
 • Sikre gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelsen.
 • At resultater fra den kompetente tilsynsmyndighed (f.eks. kvalitetskontrollen) indgår i vurderingen.

FRC har på den baggrund opdateret et notat (vejledning) om sikring af en effektiv udbudsproces. Vejledningen indeholder forhold som PIE-virksomheder bør være opmærksom på under den lovpligtige udbudsproces ligesom den kommer med forslag til håndteringen, såsom:

 • Timing af hvornår revisionen sendes i udbud.
 • Ansvar for processen.
 • Involvering af investorer.
 • En effektiv struktur på udbudsprocessen.
 • Definition af kriterier for udvælgelse.
 • Tilgang til beslutningstagningen.
 • Forhold omkring honorar.
 • Overgangsprocessen til ny revisor.

FRCs vejledning om revisionsudbud kan læses her (link).

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at styrelsen planlægger at udarbejde en vejledning om de ændrede regler for revisionsudvalg, men at processen endnu ikke er fastlagt. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu