Praktisk revision af udvalgte områder

Kurset stiller skarpt på praktisk revision af udvalgte områder og giver dig viden om, hvornår revisors dokumentation for det udførte arbejde er tilstrækkelig og egnet


Kurset vil blandt andet behandle følgende:

 • Revisionsdokumentation, regler
 • Afsagte revisornævnskendelser
 • Udvalgte områder:
  • Tilstrækkeligt kundekendskab og dokumentation heraf
  • Ny ISA 540, regnskabsmæssige skøn inkl. case i prof. skepsis
  • Revsior og COVID-19
  • Igangværende arbejder
  • It-anvendelse
  • Varelager
  • Forpligtelser
  • Noteoplysninger
  • Kapitalejerlån
  • Tilskuds-/projektregnskaber og forvaltningsrevision
 • Håndtering af henvendelser fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder

Del til: