Læs mere

Send din ansøgning senest den
15. juli 2022

Danica Prisen – for cand.merc.aud.’ere med ambitioner

I år uddeler FSR – danske revisorer og Danica Pension for 32. gang den prestigefyldte Danica Prisen. En historisk begivenhed i revisorbranchen, hvor de skarpeste hjerner mødes – og flid hyldes.

Danica Prisen består af tre priser:

 • 1. prisen på 30.000 kroner
 • 2. prisen på 20.000 kroner
 • 3. prisen på 10.000 kroner

I 2020 udvidede vi prisen, så afhandlinger om skat også kan indstilles til prisen. Skat og rapportering om skat fylder mere og mere i landets virksomheder og hos rådgivere, herunder revisor.

Alle cand.merc.aud.-studiets kandidatafhandlinger, som bevæger sig inden for hovedområderne revision og eksternt regnskabsvæsen – og nu også skat, kan ansøge om Danica Prisen 2022. Det kræver dog, at afhandlingen har opnået karakteren 10 eller 12 og at den er bedømt i perioden fra 1. juli 2021 og frem til 30. juni 2022.

Det er muligt at læse cand.merc.aud. på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og på Copenhagen Business School. Prisen går til de bedste og mest innovative kandidatafhandlinger fra disse institutter.

Prisens formål er at fremme forskning inden for skat, revision og eksternt regnskabsvæsen, som er hovedområderne inden for revisorernes arbejdsfelt. FSR – danske revisorer og Danica Pension ønsker med prisen at udbrede kendskabet til revisorbranchen blandt de studerende og ikke mindst synliggøre mulighederne for en attraktiv karriere. Samtidig ønsker vi at sikre tilgangen af kvalificerede kandidater fra universiteterne til revisorbranchen.

Har du spørgsmål til Danica Prisen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og marketingkonsulent Amalie Redke på mail ams@fsr.dk eller Amalie Hermansen på mail ahe@fsr.dk.

Læs mere
KLIK OG SE FILMEN

Betingelser for ansøgning

 • Kandidatafhandlingen skal være skrevet på cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne skat, revision og eksternt regnskabsvæsen
 • Kandidatafhandlingen skal have opnået karakteren 10 eller 12
 • Vejleder af kandidatafhandlingen skal skrive en udtalelse om afhandlingen
 • Afhandlingen skal være bedømt i perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Ansøgninger sendes til danicaprisen@fsr.dk senest den 15. juli 2022 og skal indeholde:

Alle dokumenter skal vedhæftes som PDF.

 

Offentliggørelse af nominerede

De tre vinderopgaver offentliggøres ved en prisoverrækkelse i forbindelse med medlemsdagen, som afholdes på Centralværkstedet i Aarhus.

Vinderne af Danica Prisen giver automatisk deres samtykke til, at der skrives en artikel, som bringes i et af FSR - danske revisorers medier. Hvis kandidatafhandlingen er fortrolig, aftaler forfatteren/forfatterne med redaktøren af FSR - danske revisorers medie, hvorledes artiklen kan udformes uden at overtræde fortrolighedsklausulen.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan vi offentliggør de indstillede afhandlinger eller andre spørgsmål relateret til Danica Prisen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og marketingkonsulent Amalie Redke på mail ams@fsr.dk eller kommunikationskonsulent Amalie Hermansen på mail ahe@fsr.dk.

Bedømmelse af afhandlingerne

Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, om afhandlingen indeholder nytænkning, dokumenterer nye tiltag og giver forslag til arbejdsmetoder og rapporteringsformer.

Afhandlingerne bedømmes af et uvildigt udvalg bestående af:

 • Claus Holm, Ph.D., professor på Aarhus Universitet
 • Lars Knage Nielsen, statsautoriseret revisor og partner i Deloitte
 • Liselotte Madsen, Ph.D., professor på Aalborg Universitet
 • Pernille Pless, Tax Director hos EY
 • Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor i Beierholm
 • Rikke Holmslykke Kristensen, Ph.D., statsautoriseret revisor i Beierholm
 • Thomas Riise Johansen, Ph.D., MSO professor på Copenhagen Business School
Læs mere

Kender du årets guldfugl?

Mere end bare en pris

Danica Prisen uddeles til de bedste og mest nytænkende afhandlinger på cand.merc.aud.-studiet, men prisen er mere en blot det. Den giver et skub til vindernes karriere, og den styrker studiemiljøet på universiteterne, hvor motivationen for at lave den gode kandidatafhandling øges.

Rikke Holmslykke Kristensen
Statsautoriseret revisor
i Beierholm

Liselotte Madsen
Ph.D., professor på Aalborg Universitet

"Danica Prisen har stor betydning for de studerende og studiemiljøerne på cand.merc.aud.-studiet og i særdeleshed for vinderne af prisen. Prisen er udtryk for, at de studerende har identificeret og analyseret en kompleks problemstilling samt videreformidlet resultaterne på et niveau, der ligger langt over, hvad der kan forventes.

Prisvinderne er typisk karakteriseret ved at have et kæmpe drive og være personer, som virkelig vil frem i deres karriere. De er ekstremt strukturerede, engagerede, ambitiøse og meget talentfulde. Et talent som Danica Prisen hjælper revisionshusene med at spotte.

Der er stor prestige koblet til at modtage Danica Prisen, og for de studerende er det meget attraktivt at være indstillet til prisen. Med Danica Prisen får branchen fagligt dygtigere kandidater, som har kompetencerne til at håndtere komplekse problemstillinger."

"Danica Prisen er den mest prestigefyldte anerkendelse, som en studerende på cand.merc.aud.-uddannelsen kan modtage. Det er en anerkendelse af den studerendes flid, faglighed og talent, og er dermed også et fantastisk afsæt i forhold til en fremtidig karriere i branchen. Samtidig er Danica Prisen en motivationsfaktor for de studerende, der resulterer i afhandlinger, fyldt med imponerende analyser, nytænkning og generelt meget højt fagligt niveau. Jeg er virkelig dybt imponeret over niveauet på de indsendte afhandlinger.

For revisorbranchen giver Danica Prisen også vished for, at den studerende som ansat i branchen formår at engagere sig fagligt på et højt niveau og evner at reflektere over komplicerede faglige emner med henblik på at bidrage motiveret til den fremtidige faglige udvikling af branchen."

Medlemsdag 2022

I 2022 indgår Danica Prisen som en del af FSR - danske revisorers medlemsdag. Foreningens medlemsdag er det faglige flagskibsarrangement, hvor der er fokus på revisorernes arbejde og faglige udvikling.

Har du spørgsmål til medlemsdagen, er du meget velkommen til at kontakte direktionskonsulent Ulrich Haase Nielsen på mail uhn@fsr.dk.

Tilmeld dig medlesmdagen.

Tal, talent og troværdighed

Medlemsdag 2022 starter med foreningens generalforsamling, og herefter følger faglige indlæg med mulighed for at optjene OE-timer.

Indlæggene vil være opdelt i seks forskellige og relevante blokke, så der frit kan vælges mellem temaer, som er relevante for medlemmer fra både større og mindre virksomheder - og med forskellige specialer.

Imellem de faglige blokke serveres en frokost med god tid til at netværke med gode kolleger fra branchen.

Inden der tages hul på eftermiddagens faglige blokke, inviteres repræsentanter for de studerende på scenen til en relevant debat om fremtidens medarbejderes ønsker til arbejdslivet.

Som en festlig afrunding på dagen overrækkes Danica Prisen, hvor de bedste specialer fra cand.merc.aud.-studiet hyldes. Medlemsdag 2022 afholdes på Centralværkstedet i Aarhus onsdag den 28. september.

Tilmeld dig medlemsdagen.