02. maj 2023

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

Erhvervsstyrelsen ændrer praksis ved visse fusioner og spaltninger

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der fremover ikke vil være manuel sagsbehandling, når du anmelder en straks-fusion eller straks-spaltning til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Dermed bortfalder sagsbehandlingstiden på 6-8 uger.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Når virksomheder ønsker at fusionere, skal der som udgangspunkt udarbejdes en fusionsplan, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen, inden der kan træffes beslutning om at gennemføre fusionen. Hvis der alene deltager anpartsselskaber, kan anpartshaverne dog i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan, og at fusionen skal ske som en såkaldt straks-fusion, hvor selskaberne fusioneres uden forudgående varsling af kreditorerne.

En straks-fusion af anpartsselskaber forudsætter, at en godkendt revisor (en vurderingsmand) har udarbejdet en positiv kreditorerklæring. Det vil sige en erklæring med høj grad af sikkerhed, hvor det fremgår, at de enkelte kreditorer må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til selskabets nuværende situation. Ovennævnte gælder tilsvarende ved straks-spaltninger.

Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid for straks-fusioner og straks-spaltninger har hidtil været 6 – 8 uger.

Ny praksis i Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der fremover ikke vil være manuel sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen, når du anmelder en straks-fusion eller straks-spaltning til registrering. Anmeldelsen vil blive straks-afgjort af Erhvervsstyrelsen, og dermed bortfalder sagsbehandlings-tiden på 6-8 uger.

En straksafgørelse fordrer, at:

  • der er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
  • vurderingsmændene i deres erklæring finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen/spaltningen.

Da sådanne anmeldelser ikke længere vil blive manuelt behandlet i Erhvervsstyrelsen, er der i Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning på Virk indbygget nye verificeringer og forhold, som anmelder skal bekræfte i forbindelse med indberetningen.

Anmeldelser, der allerede er indberettet til Erhvervsstyrelsen, vil blive behandlet hurtigst muligt.

Se Erhvervsstyrelsens nyhed her: Ny praksis: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger | erhvervsstyrelsen.dk

 

Faglig efteruddannelse

På kurset Ajour! Selskabsret bliver du opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for selskabsret. Kurset er målrettet SMV-revisor. Du får 8 timers efteruddannelse på et fysisk fremmødekursus, hvor du også møder kollegaer fra branchen. Læs mere og tilmeld dig via dette link.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber