Planlægning af ejerskifte i mellemstore danske virksomheder

Axcelfuture har i en ny rapport udarbejdet i samarbejde med professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen set på, hvad der sker, når virksomhederne skifter ejer. Hvad sker der med ledelsen, og har virksomhederne fået etableret en bestyrelse med nye kræfter udefra?


I mange af disse virksomheder er det oplagt, at næste generation i familien tager over, men det er også muligt at sælge til en anden virksomhed, at en betroet medarbejder fører virksomheden videre, at den overgår til fondsejerskab eller sælges til en finansiel investor. Med den rigtige transition kan virksomheden komme styrket ud, men det kan også gå galt, hvis ikke skiftet bliver ordentligt planlagt.

Rapporten blev lanceret på en ejerskiftekonference afholdt den 28. august 2017 af blandt andet FSR – danske revisorer

Del til: