Skat

21. april 2021

Høringssvar om forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

FSR – danske revisorer har den 15. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger vedrørende forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for s...

Skat Skat Høringssvar

12. april 2021

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger i henhold til selskabsskattelovens § 31 E

FSR – danske revisorer har den 6. april 2021 afgivet følgende bemærkninger vedrørende udkast til bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger i henhold til selskabsskattelovens § 31 E.

Skat Skat Høringssvar

12. april 2021

Høring om praksisændring – momspligt – ekspropriation – udkast til styresignal

FSR – danske revisorer har den 6. april 2021 afgivet følgende bemærkninger vedrørende praksis ændring – momspligt – ekspropriation – udkast til styresignal.

Skat Skat Høringssvar

10. marts 2021

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)

FSR – danske revisorer har den 27. februar 2020 afgivet bemærkninger til udkast til lovforslag om udkast til forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaom...

Skat Skat Høringssvar

23. februar 2021

Høring vedr. endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal

FSR – danske revisorer har den 25. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkastet om endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret – præciserende styresignal.

Skat Skat Høringssvar

23. februar 2021

Høring vedr. udkast til styresignal – Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU – primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet

FSR – danske revisorer har den 28. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til Skattestyrelsen vedr. udkast til styresignal - skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU –...

Skat Skat Høringssvar

19. februar 2021

Høring vedr. styresignal om modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst – praksisændring

FSR – danske revisorer har d. 28. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger til udkast til styresignal – modregning af filials underskud i sambeskattede selskabers indkomst.

Skat Skat Høringssvar