Skat
Nyheder Skat Høringssvar

23. juli 2019

Høring vedr. styresignal om manglende transfer pricing-dokumentation på selvangivelsestidspunktet

FSR - danske revisorer har den 21. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om manglende transfer pricing-dokumentation på selvangivelsestidspunktet.

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om ændring af praksis ved fradrag for tab på pengefordringer

FSR - danske revisorer har den 18. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om praksisændring ved fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1 for personers tab på pengefordringer.

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. forslag til lovændring af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.

FSR - danske revisorer har den 20. marts 2019 afgivet bemærkninger til ændringsforslag af ejendomsavancebeskatningsloven, ligningsloven m.m.

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om betingelser for deleleasing

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet om betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesæ...

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring om ændring af skatteforvaltningsloven

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til lovændringen af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV)

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om fradrag i grundværdien for grundforbedringer – træfældning

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet om genoptagelse - fradrag i grundværdien for grundforbedringer – træfældning

Skat Skat Høringssvar

22. juli 2019

Høring om styresignal vedr. vederlagsfrie transaktioner

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til styresignalet vedr. vederlagsfrie transaktioner

Skat Skat Høringssvar

09. maj 2019

Høring om Den juridiske vejledning om andelsbeskatning

FSR - danske revisorer har den 7. september 2018 afgivet bemærkninger til udkastet til Den juridiske vejledning om andelsbeskatning.

Skat Skat Høringssvar

09. maj 2019

Høring om lovforslag til Investorfradragslov

FSR - danske revisorer har den 1. oktober 2018 afgivet bemærkninger til lovforslaget til Investorfradragsloven

Skat Skat Høringssvar

09. maj 2019

Høring om ændring af ejendomsvurderingsloven

Den 23. november 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovforslaget om ændring af ejendomsvurderingsloven.

Skat Skat Høringssvar