Skat

09. april 2024

Problemer med adgang til TastSelv Erhverv

Der har været driftsforstyrrelser vedrørende TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen har nu stabiliseret adgangen.

Skat Skat

21. marts 2024

Minimumsbeskatningsloven, ejendomsskatteloven, ejendomsvurderingsloven og ligningsloven

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar vedrørende gennemførelse af OECD’s administrative retningslinjer om minimumsbeskatningsreglerne, justering af reglerne om betaling af dækningsafgift på e...

Skat Skat Høringssvar

20. marts 2024

Udkast til genoptagelsesstyresignal vedrørende udokumenterede indsætninger

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar vedrørende udkast til genoptagelsesstyresignal vedrørende udokumenterede indsætninger.

Skat Skat Høringssvar

19. marts 2024

Opkrævningen af ejendomsskatter er ændret; hvad skal du vide?

Fra 2024 er opkrævningsmetoden for bolig- og ejendomsskatter ændret. Vi har samlet de vigtigste ændringer her. I forhold til erhvervsejendomsskatten er det vigtigt, at betalingen sker rettidigt, melle...

Skat Skat

19. marts 2024

Præcisering i minimumsbeskatningsloven gældende for visse multinationale koncerner

FSR – danske revisorers Skatteudvalg har været i dialog med Skatteministeriet vedrørende ordlyden i minimumsbeskatningsloven, kapitel 12, om ekstraskat for visse multinationale koncernenheder. FSR – d...

Skat Skat

19. marts 2024

Ny vejledning for fuldt skattepligtige tilflyttere

Skattestyrelsen har udgivet en ny vejledning for personer, der flytter til Danmark, og som samtidig bliver fuldt skattepligtige. I vejledningen kan man få hjælp til oplysninger om udenlandske konti, v...

Skat Skat Info fra skat

08. marts 2024

Skattestyrelsen åbner for adgang til årsopgørelsen for 2023, her er de vigtigste pejlemærker

Den 11. marts 2024 åbner Skattestyrelsen officielt for adgang til årsopgørelsen for 2023. Uofficielt åbnes der dog allerede den 8. marts 2024. Denne gang vil borgere med overskydende skat få udbetalt ...

Skat Skat