Skat

25. maj 2021

Nu er det slut med skattefordele til 12 lande

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der gør det vanskeligere for virksomheder, der benytter sig af skattely. Det vil blandt andet betyde, at danske virksomheder ikke kan få fradrag for de betaling...

Skat Skat Lovgivning/regler

17. maj 2021

Erhvervslivets oplysningsfrister er forlænget til den 1. september 2021

Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristen (selvangivelsen) for selskaber og selvstændig erhvervsdrivende til 1. september 2021. Fristen for betaling af restskat er desværre ikke i blandt de forl...

Skat Skat Info fra skat

11. maj 2021

Høringssvar om ændringsforslag til L 89 – forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven

FSR – danske revisorer har den 6. maj fremsendt følgende bemærkninger vedrørende ændringsforslag til L 89 – forslag til ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Implementering af skatt...

Skat Skat Høringssvar

11. maj 2021

Høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om toldbehandling

FSR - danske revisorer har den 7. maj afgivet følgende bemærkninger til høring af udkast til ny bekendtgørelse om toldbehandling.

Skat Skat Høringssvar

08. maj 2021

Større virksomheder skal huske at indsende skattespecifikationer til Skattestyrelsen

Større virksomheder skal være opmærksomme på skattespecifikationer, der fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til Skattestyrelsen. Det ...

Skat Skat Info fra skat

07. maj 2021

Husk momsfristen den 1. juni

Senest den 1. juni skal der indberettes moms for første kvartal 2021. Det er muligt at låne det beløb, der indberettes for denne periode. For at kunne få lånet kræves det, at man indberetter indenfor ...

Skat Skat Info fra skat

06. maj 2021

Betalingserklæring eller skattekvittance – hvad er forskellen?

Hvornår er en betalingserklæring relevant, og hvornår anmoder man om en skattekvittance? FSR – danske revisorer forklarer forskellene her.

Skat Skat Lovgivning/regler