Skat
Nyheder Skat

07. juli 2020

Risiko for skattetillæg efter ændringer i 2019-oplysningsskema

Selskaber kan blive pålagt et skattetillæg, hvis der er foretaget ændringer i oplysningsskemaet for 2019. Skattestyrelsen fortæller, at brevene udsendes automatisk og skyldes forlængelsen af oplysning...

Skat Skat Info fra skat

03. juli 2020

Fejlmeddelelse ved indberetning af udloddet udbytte

Flere medlemmer oplever at få en fejlmeddelelse ved indberetning af udloddet udbytte via TastSelv Erhverv. FSR er i dialog med Skattestyrelsen, som er i færd med at udbedre fejlen.

Skat Skat Info fra skat

01. juli 2020

Skatteydere bør fritages for renter og gebyrer på restskat betalt senest den 1. september 2020

Skatteministeren forlængede i foråret selvangivelsesfristen til den 1. september 2020, men betalingsfristen for restskat blev ikke forlænget. FSR har derfor forslået skatteministeren, at skatteydere k...

Skat Skat Andet

17. juni 2020

Gebyret for klager til Skatteankestyrelsen stiger pr. 1. juli 2020

Når du klager over en afgørelse fra Skatteforvaltningen til Skatteankestyrelsen, skal du betale en gebyr. Pr. 1. juli 2020 stiger klagegebyret til 1.100 kr.

Skat Skat Info fra skat

16. juni 2020

Hvornår er man nærtstående efter ligningsloven § 16 E?

Skatterådet og Landsskatteretten har i to sager udtalt sig om, hvorvidt lån fra hovedanpartshaver til et familiemedlem var omfattet af definition om nærtstående i ligningsloven § 16 E. Skatterådet men...

Skat Skat Domme/afgørelser/praksis

27. maj 2020

Udløb af TastSelv-koden for borgere er udskudt til 31. december 2020

Skattestyrelsen har udskudt ophør af TastSelv-koden for borgere til 31. december 2020.

Skat Skat Info fra skat

12. maj 2020

Nyt login på skat.dk for rådgivere

Skattestyrelsen har lanceret et nyt login-flow på skat.dk for rådgivere. Det nye login har betydning for rådgivere, når de også indberetter for deres klienter.

Skat Skat Info fra skat

07. maj 2020

Samlet information om kontrollerede transaktioner for selskaber og hovedaktionærer

FSR har i fem nyheder fortalt om indberetning af kontrollerede transaktioner for selskaber og hovedaktionærer. Denne nyhed samler nyhederne, og fortæller samtidig om forbedringer i bilag 05.021, som S...

Skat Skat Info fra skat

21. april 2020

Seneste nyt om kontrollerede transkationer for selskaber og hovedaktionærer

FSR - danske revisorer er den 21. april blevet orienteret om, at løn og udbytte ikke skal betragtes som kontrollerede transkationer mellem selskab og hovedaktionær.

Skat Skat Info fra skat

17. april 2020

Tips og tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2019

Skattestyrelsen har igen i år udarbejdet en tips og tricks til oplysningsskemaet. Det største opmærksomhedspunkt er, at fristen er udsat til 1. september 2020 som følge af coronakrisen.

Skat Skat Info fra skat