Skat

03. oktober 2023

Generationsskifte af fast ejendom inden for bo- og gaveafgiftskredsen

Ejendomsvurderingssystemet har efterhånden i adskillige år været medvirkende årsag til, at generationsskifte af fast ejendom inden for gaveafgiftskredsen er retssikkerhedsmæssigt utrygt. Vi har de sen...

Skat Skat Lovgivning/regler FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

28. juni 2023

Ny ejendomsskattelov er nu vedtaget i Folketinget

Kort før folketingsårets afslutning blev det samlede lovkompleks om ny ejendomsbeskatning vedtaget med bredt flertal i Folketinget. Dermed er den formelle lovgivning om nye satser mv. i ejendomsbeskat...

Skat Skat Lovgivning/regler

25. april 2023

Forventet stram finanslov

Mandag den 24. april 2023 blev regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti enige om en aftale om finansloven for 2023. I tråd med overskriften...

Skat Skat Lovgivning/regler

15. marts 2023

Ny pjece fra Skattestyrelsen vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse

Skattestyrelsen har udarbejdet en ny pjece vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse, der er særligt rettet mod rådgiver og revisor, som står over for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse...

Skat Skat Lovgivning/regler

30. januar 2023

Seneste nyt vedrørende indtægtsloft på elproduktion

Den 30. september 2022 vedtog EU en forordning om et midlertidigt nødindgreb for elproducenter med henblik på at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder blandt andet et obligatorisk loft ov...

Skat Skat Lovgivning/regler

20. december 2022

Beskatningsgrundlaget ved fri bil skal beregnes korrekt

Skat er særligt opmærksomme på beregning af beskatningsgrundlaget ved fri bil.

Skat Skat Lovgivning/regler

13. december 2022

Indtægtsloft på elproduktion – et midlertidigt nødindgreb

Med virkning fra den 1. december 2022 vedtog EU i september en forordning om et midlertidigt nødindgreb, der har til formål at imødegå høje energipriser.

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat