Skat

20. december 2022

Beskatningsgrundlaget ved fri bil skal beregnes korrekt

Skat er særligt opmærksomme på beregning af beskatningsgrundlaget ved fri bil.

Skat Skat Lovgivning/regler

13. december 2022

Indtægtsloft på elproduktion – et midlertidigt nødindgreb

Med virkning fra den 1. december 2022 vedtog EU i september en forordning om et midlertidigt nødindgreb, der har til formål at imødegå høje energipriser.

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat

30. august 2022

Indberet hellere TP-dokumentationen i dag end i morgen – og senest den 6. september

Fristen for indberetning af transfer pricing-dokumentation er tirsdag den 6. september 2022 for indkomståret 2021.

Skat Skat Lovgivning/regler

22. juni 2022

Undgå fejl ved indberetning af transfer pricing-dokumentation for et datterselskab

Kan administrationsselskabet ikke bare indberette transfer pricing-dokumentation på vegne af det enkelte selskab? Svaret er ja, men administrationsselskabet skal først autoriseres via TastSelv Erhverv...

Skat Skat Lovgivning/regler

01. december 2021

Ny lov, som lemper TP-dokumentationspligten, er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge et lovforslag der betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing dokumentation. I de t...

Skat Skat Lovgivning/regler

17. november 2021

Nye regler for selvpensioner og børneopsparinger

Nye regler på vej, som har betydning for personer, der indbetaler til en børneopsparing eller har en selvpension. Fra starten af det nye år må man, hvis reglerne som forventet træder i kraft, ikke hav...

Skat Skat Lovgivning/regler

10. august 2021

Lovforslag om renter er på vej

Skatteministeren tilkendegiver, at reglerne om rentefradrag i forbindelse med gældseftergivelse er så komplekse, at der formentlig vil komme et lovforslag, der præciserer retstillingen. Lovforslaget f...

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat