Skat

06. april 2021

Lovforslaget om skattefrit gavekort til medarbejdere er vedtaget

Folketinget har den 23. marts vedtaget en midlertidig skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort, som gives til medarbejdere. Det betyder, at det i 2021 er muligt, at arbejdsgivere giver sine me...

Skat Skat Lovgivning/regler

18. marts 2021

Vurderingsstyrelsen åbner klageadgang for erhvervsejendomsejere

Erhvervsejendomsejere vil i de kommende uger modtage brev fra Vurderingsstyrelsen om, at det er muligt at klage over vurderinger, som er foretaget i perioden 2013-2020. Det skyldes en ændring af ejend...

Skat Skat Lovgivning/regler

02. marts 2021

Ændringer på motorområdet fra 2021

Folketinget vedtog den 21. december 2020 ny lovgivning på motorområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2021. Det betyder bl.a., at der er indført en tidsfrist på fire uger for toldsyn for importered...

Skat Skat Lovgivning/regler

26. februar 2021

Lovforslag om straksfradrag og investeringsvindue er fremsat i Folketinget

Skatteministeren har den 24. februar fremsat et lovforslag, der blandt andet betyder en forhøjelse af bagatelgrænsen for straksfradrag, samt indførelse af et midlertidigt investeringsvindue. Som følge...

Skat Skat Lovgivning/regler

15. februar 2021

Tilbagebetalt COVID-19-støtte bliver skattefri

Skatteministeren har fremsat lovforslag om skattefritagelsen af COVID-19-støtte. Bliver lovforslaget vedtaget, vil kompensation fra en COVID-19-ordning blive skattefri, hvis kompensationen tilbagebeta...

Skat Skat Lovgivning/regler

27. januar 2021

Køretøjer skal omregistreres inden for fire hverdage

Skatteministeren har bekendtgjort nye regler for omregistrering af køretøjer. Det betyder bl.a., at virksomheder og borgere skal omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter købet af køretøjet o...

Skat Skat Lovgivning/regler

22. december 2020

Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen

Skatteministeren har i dag, 22. december 2020, fremsat et lovforslag, som påvirker generationsskifter af virksomheder i virksomhedsordningen. Ændringerne får virkning fra i dag, da Skatteministeriet m...

Skat Skat Lovgivning/regler