Skat

22. juni 2022

Undgå fejl ved indberetning af transfer pricing-dokumentation for et datterselskab

Kan administrationsselskabet ikke bare indberette transfer pricing-dokumentation på vegne af det enkelte selskab? Svaret er ja, men administrationsselskabet skal først autoriseres via TastSelv Erhverv...

Skat Skat Lovgivning/regler

01. december 2021

Ny lov, som lemper TP-dokumentationspligten, er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge et lovforslag der betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing dokumentation. I de t...

Skat Skat Lovgivning/regler

17. november 2021

Nye regler for selvpensioner og børneopsparinger

Nye regler på vej, som har betydning for personer, der indbetaler til en børneopsparing eller har en selvpension. Fra starten af det nye år må man, hvis reglerne som forventet træder i kraft, ikke hav...

Skat Skat Lovgivning/regler

10. august 2021

Lovforslag om renter er på vej

Skatteministeren tilkendegiver, at reglerne om rentefradrag i forbindelse med gældseftergivelse er så komplekse, at der formentlig vil komme et lovforslag, der præciserer retstillingen. Lovforslaget f...

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat

07. juli 2021

Nye regler om fri bil

Der er nye regler om beskatning af fri bil. De nye regler betyder blandt andet, at alle medarbejdere skal have beregnet et nyt beskatningsgrundlag for fri bil.

Skat Skat Lovgivning/regler

24. juni 2021

Transfer pricing-dokumentationskrav for kontrollerede transaktioner mellem danske selskaber begrænses

Skatteministeren har lyttet og sender et lovforslag i høring, som begrænser kravet om transfer pricing-dokumentation for nationale transaktioner. Det betyder, at danske selskaber med kontrollerede tra...

Skat Skat Lovgivning/regler

25. maj 2021

Nu er det slut med skattefordele til 12 lande

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der gør det vanskeligere for virksomheder, der benytter sig af skattely. Det vil blandt andet betyde, at danske virksomheder ikke kan få fradrag for de betaling...

Skat Skat Lovgivning/regler