Skat
Nyheder Skat Lovgivning/regler

16. april 2020

Regeringen udskyder lovforslag om CFC-beskatning og det nyligt fremsatte lovforslag om erhvervsdrivende fonde

Regeringen udskyder lovforslag om CFC-beskatning og det nyligt fremsatte lovforslag om erhvervsdrivende fonde

Skat Skat Lovgivning/regler

30. januar 2020

Hovedaktionærnedslag er afskaffet

Fra 1. februar 2020 er hovedaktionærnedslaget afskaffet, dog fik FSR en overgangsordning ind for skattekvittancer og likvidation efter selskabsloven

Skat Skat Lovgivning/regler

06. januar 2020

Danske dobbeltbeskatningsaftaler

Komplet oversigt over de dobbeltbeskatningsoverenskomster og andre internationale skatteaftaler, som Danmark har indgået, med links til de enkelte aftaler.

Skat Skat Lovgivning/regler

05. december 2019

Finansloven 2020 for revisorer

Der er lagt op til ændringer med betydning for revisorerne i finansloven for 2020

Skat Skat Lovgivning/regler

03. december 2019

Brug af virksomhedsordningen afskaffes for forældrekøbslejligheder

Regeringen og dens støttepartier har med finansloven for 2020 besluttet at afskaffe muligheden for at have forældrekøbslejligheder og lignende i virksomhedsordningen

Skat Skat Lovgivning/regler

20. november 2019

Højere bo- og gaveafgift på vej

Regeringen har i dag fremsat lovforslag om at hæve bo- og gaveafgiften til 15 % igen.

Skat Skat Lovgivning/regler

18. september 2019

Skattemæssige beløbsgrænser 2019-2020

Nedenfor finder du en alfabetisk oversigt over de beløbsgrænser for 2019-2020, der bliver reguleret efter personskattelovens § 20

Skat Skat Lovgivning/regler

06. maj 2019

Revisorerklæring skal fremme investeringer i opstartsselskaber

Fysiske personer kan med virkning fra 1. januar 2019 få et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst ved investeringer i unoterede selskaber. Investorfradragsloven kræver i den forbindelse...

Skat Skat Lovgivning/regler

30. april 2019

Virksomheder omfattet af mindstekravsbekendtgørelsen skal huske at indsende de påkrævede skattespecifikationer til SKAT

Det er vigtigt for større virksomheder at være opmærksom på skattespecifikationer, som fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle de påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til SKA...

Skat Skat Lovgivning/regler

15. marts 2019

Restsskatteprocenten for selskabsskat forhøjes til 4,8 pct. for indkomståret 2019 og senere indkomstår

Folketinget vedtog den 14. marts 2019 at forhøje restskatteprocenten for selskaber med 2 pct.

Skat Skat Lovgivning/regler