11. september 2020

Rådgivning Den effektive revisionsforretning

Forfalskede påtegninger på falske regnskaber

Nogle virksomheders årsrapport er forsynet med en forfalsket underskrift fra en godkendt revisor på erklæringen. Holder du øje med, om dit MNE-nr. bliver uretmæssigt brugt?


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Denne artikel er skrevet i samarbejde med Gustav Wolter, Lasso X A/S

Artiklen er opdateret d. 16. september 2020 med oplysninger om FSR - danske revisorers dialog med Erhvervsstyrelsen.

Overskriften står for Lasso X' regning, men der er desværre noget om snakken. Det hænder, at nogle, eksempelvis kunne det være ledelsen i en virksomhed eller en ikke godkendt revisor, der vælger at forfalske påtegningen på en virksomheds årsrapport. Dette sker ved at benytte sig af et MNE-nummer tilhørende en godkendt revisor uden den godkendte revisors viden.

I januar 2020 skrev Erhvervsstyrelsen, at de siden sommeren 2019 havde igangsat en særlig kontrolindsats mod ikke-godkendte revisorer.

Det viste sig, at de fandt cirka 400 årsrapporter med ulovlige erklæringer. Formålet med denne indsats har været at sikre, at regnskabsbrugerne kan have tillid til at erklæringerne på årsrapporterne også er underskrevet af en godkendt revisor.

Udfaldet for denne indsats har været, at Erhvervsstyrelsen har ændret sin indberetningsløsning, så personen, der afgiver erklæringen på årsrapporter, skal anføre et MNE-nummer.

20. februar 2020 Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer ugens kommentar netop om forfalskede påtegning. ’Foreningen til kamp mod falske regnskaber med forfalskede påtegninger’. Charlotte Jepsen var blevet gjort opmærksom på ,at en godkendt revisor hos en af FSR - danske revisorers medlemsvirksomheder var blevet misbrugt og der var indsendt et falsk årsregnskab med en falsk påtegning med den pågældendes navn.

Hvis forfalskningen er dygtigt udført, er det især svært at finde denne i de automatiske og manuelle kontroller. Derfor er der desværre stadig indleveret regnskaber med forfalskede påtegninger.

Dette er foruroligende for tilliden og ikke mindst ubehageligt for den enkelte godkendte revisor, der har svært ved at vide, om det er den godkendte revisors MNE-nummer, der er anført på et falsk regnskab.

Følg med i brugen af dit MNE-nr. 

Der er i skrivende stund stadig en del virksomheder, der forventes at aflevere indenfor de næste par dage. Hvis du vil følge med i, om der er regnskaber der (fejlagtigt eller reelt) afleveres under dit MNE-nummer, findes der flere muligheder for at overvåge dette.

Benytter du Lassos revisionsløsning kan denne blandt andet overvåge brugen af dit MNE-nr. 

Som medlem af FSR - danske revisorer kan du opnå medlemsfordele hos Lasso X. Læs mere her

Se video om opsætning af overvågning: https://vimeo.com/451144766

Hvis du har et Lasso X-abonnement og skal bruge hjælp til at sætte en overvågning op bedes du kontakte Lasso X via e-mail contact@lassox.com eller på tlf. 7174 7812.

Dialog med Erhvervsstyrelsen

FSR - danske revisorer er i dialog med Erhvervsstyrelsen om etablering af større sikkerhed ved brug af MNE-nr eksempelvis ved oprettelse af tofaktorgodkendelse.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber