27. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

FRC’s COVID19 vejledninger til revisorer og virksomheder

Engelske FRC har offentliggjort to vejledninger til revisorer og virksomheder, som også kan være relevant for danske revisorer og virksomheder.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer har udarbejdet et notat om regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser afledt af COVID19. Notatet findes her og bliver løbende opdateret.

 

FRC har d. 26. mar. 2020 offentliggjort to vejledninger til revisorer og virksomheder, som også kan være relevant for danske revisorer og virksomheder.

 

Vejledning til revisorer

Læs mere (findes kun på engelsk).

 

Vejledning til revisorer, som reviderer regnskaber, som er eller kan være påvirket af COVID19. Vejledning er drevet af særligt to forhold:

 

  1. For at kunne afgive en revisionspåtegning uden modifikation, skal revisor altid indhente tilstrækkeligt egnet revisionsbevis.
     
  2. Selv i udfordrende tider som nu er det helt afgørende at kvaliteten og uafhængigheden opretholdes for at skabe den grundlæggende tillid til de informationer som kapitalmarkederne, långivere og øvrige regnskabsbrugere modtager.

Vejledningen er ikke nødvendigvis fuldstændig, men indeholder mange relevante overvejelser for revisorerne, når revisionsarbejdet udføres under de nuværende omstændigheder. Der er inkluderet eksempler og vejledning i hvorledes de enkelte forhold kan adresseres.

 

Kontakt gerne FSR – danske revisorers Faglig Hotline, hvis du har faglige spørgsmål om revision.

 

Vejledning til virksomheder

Læs mere (findes kun på engelsk).

 

Vejledningen indeholder følgende emner:

 

  • Corporate Governance
  • Årsrapporten – herunder going concern, regnskabsmæssige skøn og efterfølgende begivenheder,

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu