06. oktober 2020

Regnskab Årsrapportprisen

Kriterierne for Årsrapportprisen 2021

FSR – danske revisorer og DI inviterer igen til årets store prisuddeling på regnskabsområdet. Det sker den 2. september 2021 i Industriens Hus. Kriterierne for uddeling af de to hovedpriser findes her.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer og Dansk Industri afholdt den 3. september 2020 en velbesøgt prisuddeling, som vi gentager den 2. september 2021. Nedenfor kan du læse om kriterierne for uddeling af de to hovedpriser, som uddeles til de bedste 2020-årsrapporter. Vi offentliggør kriterierne allerede nu, så virksomhederne kan arbejde med disse frem mod færdiggørelsen af rapporterne.

Årsrapportprisen tildeles blandt de danske virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS.

Generelle krav

Dommerkomiteen vil ved bedømmelsen af årsrapporterne næste år igen overordnet lægge vægt på, om årsrapporterne udviser en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige – i ledelsesberetningen såvel som i årsregnskabet.

Regnskabslæseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og forståelse af virksomheden og dens situation samt udvikling. Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, risici og strategi skal årsrapporten give læseren en forståelse for virksomhedens situation og fremtidsforventninger.

Udvikling af årsrapporten

Dommerkomiteen vil også næste år se positivt på forsøg og tiltag til at udvikle og forbedre indholdet i årsrapporterne, herunder også med inspiration fra udlandet.

COVID-19

COVID-19 har på et eller andet plan påvirket alle virksomheder i 2020 og kommer nok også til at gøre det i 2021. Pandemiens betydning, ikke kun i forhold til effekten på årets resultat, balance og pengestrøm, men også de forretningsmæssige og strategiske konsekvenser, herunder (når relevant) påvirkningen af virksomhedens risici, strategi og forretningsmodel, forventes at være indarbejdet i årsrapporten. Det kan også være relevant at beskrive eventuelle hjælpepakker, man har modtaget fra myndigheder i ind- og udland.

Det forventes tilsvarende, at den fremtidige betydning af corona afspejles i årsrapporten – hvordan og over hvor lang tid virksomheden forventer at genindvinde momentum, herunder om der er større usikkerhed forbundet med disse forventninger. Husk i denne anledning at indarbejde forudsætninger – særligt hvis usikkerheden er stor.

Klimaforhold og bæredygtighed

I årsrapporterne for 2019 så vi, at beskrivelserne af klimaforhold, herunder for eksempel FN’s verdensmål, blev udvidet, men ofte uden at det blev koblet sammen med ændrede produktionsmetoder, produkter samt forventninger til fremtiden. Her vil Dommerkomiteen lægge vægt på en større integration af effekten af klimaforhold og bæredygtighed i forventningerne til det kommende år.

Samspil mellem årsrapporten og hjemmesiden

Fokus vil også være på, om for eksempel vederlagspolitik og vederlagsrapport primært (udelukkende) er beskrevet i ledelsesberetningen, eller om der er korte beskrivelser i ledelsesberetning med link til hjemmesiden. Dommerkomiteen vil se positivt på, at virksomhederne i højere grad anvender hjemmesiden til indhold, der ikke ændrer sig fra år til år, og anvender årsrapporten til beskrivelser af årets forhold og ændringer.

Andre forhold

Herudover vil der bortset fra implementering af IFRS 16 fortsat være særlig fokus på de samme forhold som i 2020 omfattende:

  • Klima/FN’s verdensmål/bæredygtighed
  • Forventninger til fremtiden
  • Vederlagspolitik og vederlagsrapport
  • Nye bestemmelser vedr. rapportering om mangfoldighed
  • Koordinering mellem alternative rapporter og ledelsesberetningen eller noter
  • Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
  • Vurdering af, at årsrapporten opfylder IFRS, og af, om uvæsentlig information er udeladt
  • Beskrivelser af regnskabsmæssige usikkerheder og skøn, jf. IAS 1.125, herunder eventuelle påvirkninger af pandemien
  • Beskrivelser af finansielle risici, herunder oplysninger om følsomhed
  • Er der sket forbedringer i forhold til sidste år, og/eller eksperimenteres der med ny og anderledes præsentation, herunder med inspiration fra udlandet.

Hent PDF med kriterierne.

Priser

Der uddeles to priser; Pris 1 Årsrapportprisen (samlet set bedst) og Pris 2 Small og Mid-cap-prisen.

I forbindelse med Årsrapportprisen 2020 blev Novozymes kåret som vinder af hovedprisen og Solar som vinder af Small og Mid-cap-prisen. Læs mere. Plancher og video fra Årsrapportprisen 2020 og vores ESG reporting lab kan i øvrigt hentes her

Tilmelding

Information om tilmelding følger senere. Forespørgsel om yderligere informationer kan rettes til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tlf. 4193 3148.

Sted

Industriens Hus, DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber