06. december 2021

Regnskab Årsrapportprisen Historisk

Kriterierne for Årsrapportprisen 2022

FSR – danske revisorer og DI inviterer igen til årets store prisuddeling på regnskabsområdet. Det sker den 1. september 2022 i Industriens Hus. Kriterierne for uddeling af de to hovedpriser findes her.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Årsrapportprisen 2022 afholder vi den 1. september 2022, hvor FSR – danske revisorer og DI uddeler to priser, Årsrapportprisen (samlet set bedst) og Small og Mid-cap-prisen.

Kriterierne for Årsrapportprisen 2022 finder du uddybet i denne publikation og er kort oplistet nedenfor.

Generelt:

 • Dommerkomitéen vil lægge vægt på, at årsrapporten udgør en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige og med høj læsbarhed.
 • Der skal være en rød tråd mellem ledelsesberetningen og års- og koncernregnskabet og evt. supplerende beretninger på hjemmesiden.
 • Der skal være en naturlig balance og sammenhæng mellem finansielle og ikke-finansielle oplysninger.
 • Fokus på COVID-19 og ændret risikobillede (arbejdskraft, inflation, materialer mv.), hvor det er relevant.

Års- og koncernregnskabet:

 • Koncernregnskabet forventes udarbejdet i henhold til IFRS.
 • Effekten på regnskabet af den grønne omstilling skal være beskrevet.
 • Pengestrømsopgørelse.
 • Væsentlige skøn og usikkerhed.
 • Finansielle instrumenter.
 • Ikke-finansielle oplysninger.
 • Andre forhold, som er relevante for den enkelte virksomhed, fx going concern-forudsætning, nedskrivningstest, kompensationsordninger mv.

Ledelsesberetningen:

 • Forventninger til fremtiden på kort og langt sigt.
 • Klimamål – forretningsudvikling. Sammenhæng mellem strategi, økonomisk målsætning og klimamålsætning. Investeringer, omkostninger og forretningsmuligheder. Opfølgning på udmeldte klimamål. Beskrivelse af dataindsamling, interne processer og kontroller.
 • Dataetik.
 • Bæredygtig finansiering.

Priser

Der uddeles to priser, Årsrapportprisen (samlet set bedst) og Small og Mid-cap-prisen.

Se vinderne af 2021-priserne. I december 2021-udgaven af Revision & Regnskabsvæsen har vi udgivet en artikel, som går i detaljer med de enkelte nominerede virksomheders årsrapporter, hvor Carlsberg løb med Årsrapportprisen, og ChemoMetec samt DS Norden løb med bedste årsrapport fra henholdsvis Small og Mid-cap-selskaber.

Tilmelding

Information om tilmelding følger senere. Forespørgsel om yderligere informationer kan rettes til fagchef Thomas Krath Jørgensen, tkj@fsr.dk eller tlf. 4193 3148.

Sted

Industriens Hus, DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber