20. juni 2022

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

Præciserede regler ved kontantstiftelse og kontante kapitalforhøjelser

Anmeldelsesbekendtgørelen er blevet ændret på enkelte områder. Der er blandt andet ændrede regler om, hvordan anmelder skal dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt ved en kontant stiftelse og en kontant kapitalforhøjelse.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160I forbindelse med at et selskab stiftes ved kontant indbetaling af kapital, skal anmelder indhente en erklæring fra en uafhængig tredjepart om, at selskabskapitalen inklusive evt. overkurs er indsat på en bank- eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet. Den nye bestemmelse i anmeldelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, lyder:

»Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen ved anmeldelsen, skal en af følgende parter erklære i Erhvervsstyrelsens it-system, at selskabskapitalen er indbetalt senest på anmeldelsestidspunktet:

  1. Erklæring fra et pengeinstitut om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.
  2. Erklæring fra en advokat om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på advokatens klientkonto, eller at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.
  3. Erklæring fra en godkendt revisor om, at selskabskapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en bankkonto tilhørende kapitalselskabet.«

Tredjepartsgodkendelsen kan alene foretages af pengeinstitutter, advokater og revisorer. Bemærk, at det ikke længere er muligt at anvende en erklæring om, at selskabskapitalen foreligger som kassebeholdning.

De præciserede regler i § 18, stk. 2, gælder tilsvarende, når et selskabs kapital forhøjes ved kontant indbetaling.

Der er ikke ændret i reglerne om at stifte et selskab med apportindskud (andre værdier end kontanter) og at forhøje selskabskapitalen med apportindskud. Her skal fortsat udarbejdes en vurderingsberetning.

Andre ændringer i bekendtgørelsen

Det er tydeliggjort, at virksomheder, som er registrerede i medfør af skatte- og afgiftslovgivningen, har en pligt til at ajourføre registreringer, når der sker ændringer (§ 75, stk. 2).

Det hidtidige krav om gensidighedserklæring udgår ved oprettelse af filialer af selskaber hjemmehørende uden for et EU- eller EØS-land (ophævelse af § 19, stk. 2, nr. 4, og § 39, stk. 2, nr. 5).

Se ændringerne i bekendtgørelsen

Se de nylige ændringer her (bekendtgørelse nr. 855 af 14.6.2022)

Alle ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

 

Faglig efteruddannelse

Bliv opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for selskabsret. Kurset er målrettet SMV-revisor. Læs mere og tilmeld dig her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber