17. januar 2022

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Lovgivning og fortolkning

Reminder fra 2021 - Straksregistreringer i virk.dk og ansvar herfor

Efter anmeldelsesbekendtgørelsen indestår anmeldere – for eksempel revisorer – for lovlighed, fuldmagt og dokumentation ved benyttelse af selvbetjeningsløsningen i virk.dk. Efter påkrav, der ikke imødekommes om indsendelse af bevis for en registrering, lukker Erhvervsstyrelsen for adgangen. Lev op til kravene - eller lev med det…


Kort fortalt skal et påkrav om dokumentation altid besvares. Erhvervsankenævnet er enig med Erhvervsstyrelsen i, at manglende svar i sig selv er grundlag for en formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug, jf. denne kendelse.

Når en revisor således negligerede et krav om dokumentation for registrering, førte dette derfor til, at revisors adgang blev lukket, mens revisor blev politianmeldt, jf. denne kendelse.

Ikke opfyldte krav førte også til lukning for straksregistrering i en situation, hvor parterne blev enige om registreringens indhold, jf. denne kendelse og i en situation, hvor en medarbejdersignatur angiveligt var blevet misbrugt ifølge klager, jf. denne kendelse.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber