Olsens Mindefond

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond.


Baggrunden for Olsens Mindefond

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond har siden 1980, gjort det muligt for dygtige unge kvinder og mænd at uddanne sig videre. Baggrunden for legatet er, at Oluf Christian Olsen og Julie Rasmine Olsen var uddannet inden for forskellige fag som statsautoriseret revisor og massøse. De ville derfor give unge, fra mange forskellige fag, muligheden for at kunne søge legatet.

Legatet kan søges af

  • Studerende på den tidligere veterinær- og landbohøjskole,
  • Studerende ved handelshøjskolerne, både erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige studieretninger, herunder merkonomprøver
  • Ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskoler
  • Fysioterapeutstuderende på professionshøjskolerne
  • Teologistuderende ved universiteterne

Opslag for legatet

Opslaget for Olsens Mindefond bliver offentliggjort i februar, og legaterne uddeles i juni måned. Alle ansøgninger modtaget før vil ikke blive taget i betragtning til legatet.

Opslag til Olsens Mindefond 2021.

Forside til ansøgning til Olsens Mindefond 2021.

Vær opmærksom på, at forsiden skal udfyldes, før din ansøgning kan komme i betragtning til legatet, samt at hele ansøgningen med bilag skal fremsendes i én samlet pdf-fil.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Olsens Mindefond består af en repræsentant for FSR - danske revisorer og to repræsentanter fra erhvervslivet.

  • Lars Kronow, repræsentant for FSR - danske revisorer, formand for fonden
  • Steffen Lüders, repræsentant for Dansk Erhverv
  • Henning Otte Hansen, repræsentant for det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Kontakt

Har du spørgsmål til Olsens Mindefond, bedes du skrive til legat@fsr.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Del til: