Forstå betydningen af de nye vejledninger om renteswapaftaler fra Erhvervsstyrelsen, og bliv undervist i, hvordan du reviderer renteswapaftaler.


Erhvervsstyrelsens vejledninger om renteswapaftaler for regnskabsklasse A-D blev publiceret i marts 2021. Vejledningerne ændrer væsentlig på den måde, hvorpå de danske virksomheder har målt renteswapaftaler i regnskaberne. Vejledningerne gælder nu, det vil sige også for årsrapporten 2020.

Det er vigtigt, at du som revisor forstår

  1. hvordan renteswapaftaler skal måles i regnskaberne
  2. hvordan du reviderer dem

På dette webinarer gennemgår vi de relevante regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser om renteswapaftaler. Bagefter er du godt klædt på til at kunne tage dialogen med dine kunder om renteswapaftaler i regnskabet. Du bliver også klædt på til at kunne revidere både basisværdien og den regulerede basisværdi.

Webinaret udbydes først den 23. august, da vi afventer Erhvervsstyrelsens endelige vejledning og beslutningstræ, som vi forventer offentliggjort før denne dato. Hvis ikke det er tilfældet, flyttes webinaret til et senere tidspunkt. Den 13. april informerede vi foreningens medlemmer om, at vi har påpeget faglige udfordringer i vejledningen fra Erhvervsstyrelsen.

september 2022
Renteswapaftaler - revision og regnskab
Dato Løbende Sted Optaget video Kursusnr. 32495 OE-timer
Rev. og erkl.
1
Anden
1
Pris (ekskl. moms) Medlem 799 kr.
Ikke medlem 1.799 kr.
Tilmeldingsfrist 30. september Beskrivelse

Del til: