29. januar 2021

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

Vurderingsberetninger – hyppige fejl

Erhvervsstyrelsen har gennem en længere periode haft særligt fokus på selskabsretlige indberetninger, hvor der er anvendt vurderingsberetninger. Styrelsens kontrol viser, at der er en række udfordringer.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Erhvervsstyrelsen har identificeret en række fejl, som ofte forekommer i vurderingsberetninger. Fejltyperne er kort gengivet her:

1. Stifters/ledelsens fremgangsmåde er ikke beskrevet
Vurderingsberetningen indeholder ikke oplysninger om den fremgangsmåde, som stifter/ledelse har benyttet til at foretage vurderingen af aktivet.

2. Sammenblanding af begreber
I vurderingsberetningen sker en sammenblanding af begreberne ”bestemmende kapitalpost” og ”bestående virksomhed”.

3. Utilstrækkelige oplysninger om ejendomme
Vurderingsberetningens oplysninger om en indskudt ejendom er ikke tilstrækkelige til, at ejendommen entydigt kan identificeres (oplys gerne matrikelnummer og adresse).

4. Utilstrækkelige oplysninger om bestående virksomhed
Vurderingsberetningens oplysninger om en indskudt bestående virksomhed er ikke tilstrækkelige (oplys gerne virksomhedens navn og CVR-nummer).

5. Indskud af bestemmende kapitalpost fra et selskab under stiftelse
Man forsøger at stifte et moderselskab ved at indskyde kapitalandele fra et driftsselskab, som selv er under stiftelse (det kan ikke lade sig gøre, før Erhvervsstyrelsen har registreret stiftelsen af driftsselskabet).

6. Vurderingsberetning er forkert indberettet
Vurderingsberetningen er fejlagtigt indberettet som ledelseserklæring, og revisor kan derfor ikke godkende vurderingsberetningen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning.

7. Erklæringstype og grad af sikkerhed fremgår ikke klart
Det fremgår ikke af vurderingsberetningen, at den er afgivet efter ISAE 3000 som en erklæring med høj grad af sikkerhed.

Erhvervsstyrelsens vejledninger

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 offentliggjort to vejledninger om vurderingsberetninger, som kan være med til at skabe større klarhed over, hvad vurderingsberetninger skal indeholde.

Her kan du se Erhvervsstyrelsens vejledning om hyppige fejl

Her kan du se Erhvervsstyrelsens vejledning om ”Anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer”. Denne vejledning er tidligere omtalt i en FSR-nyhed den 19. januar 2021.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber