19. januar 2021

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Vejledninger

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en længe ventet vejledning om vurderingsberetninger ved selskabsretlige registreringer. Vejledningen beskriver blandt andet de væsentligste forhold, som en vurderingsberetning skal opfylde efter selskabslovens § 36.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Erhvervsstyrelsen har den 19. januar 2021 offentliggjort en vejledning om ”Anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer” på styrelsens hjemmeside. Vejledningen henvender sig primært til vurderingsmænd (godkendte revisorer), som udarbejder vurderingsberetninger.

Der har længe været behov for vejledning, der beskriver og uddyber nogle grundlæggende og væsentlige forhold, og som dermed bidrager til en mere ensartet forståelse af selskabslovens kortfattede krav om vurderingsberetninger. Erhvervsstyrelsen har da også gennem flere år konstateret, at en del vurderingsberetninger ikke fuldt ud lever op til styrelsens forventninger. Det kan vejledningen hjælpe med at rette op på.

FSR – danske revisorer har haft god mulighed for at bidrage med input til Erhvervsstyrelsens vejledning, og vi opfordrer alle vurderingsmænd til at læse vejledningen.

Vejledningens indhold

Vejledningen, som er på 15 sider, indeholder disse afsnit:

 1. Indledning
 2. Vurderingsmanden
 3. Krav til vurderingsberetningen
  - Beskrivelse af indskud
  - Fremgangsmåde
  - Vederlag
  - Erklæring om den ansatte økonomiske værdi
  - Revisors erklæring afgivet med en høj grad af sikkerhed
 4. Indskudstyper
  - Bestemmende kapitalpost
  - Bestående virksomhed
  - Åbningsbalancen ved indskud af bestående virksomhed
  - Indskud af værdier
  - Behæftede aktiver
  - Indskud af fordringer
  - Indskud af valuta som ikke handles i Danmark
  - Immaterielle aktiver
 5. Hvornår skal vurderingsberetningen udarbejdes?
  - Hovedregel – inden beslutningstidspunktet
  - Fristkrav 4 uger før beslutningstidspunktet
  - Fristkrav 3 måneder før beslutningstidspunktet
 6. Indberetning via virk.dk
  - Anmeldelse af registreringen

Se vejledningen her 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber