30. november 2022

CSR og bæredygtighed

Endelig vedtagelse af EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering

EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blev mandag den 28. november endeligt vedtaget med en enstemmig godkendelse af Rådet. CSRD vil betyde nye rapporteringsregler for virksomhederne, der skal offentliggøre detaljeret bæredygtighedsinformation.


Amalie Schou Nielsen Fagkonsulent
nfa@sfe.qx 6142 0063Den 21. april 2021 fremlagde Kommissionen sit første forslag til et direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Direktivet skulle træde i stedet for Non-Financial Reporting Directive (NFRD) fra 2014, der er indarbejdet i årsregnskabslovens § 99 a, der ikke længere havde den ønskede betydning for rapportering om bæredygtighed. Den endelige godkendelse af CSRD har nu fundet sted, og vi vil se ind i, at der kommer en mere ensartet ramme for rapportering om bæredygtighed i EU.

Efter den endelige vedtagelse af Rådet er de næste skridt, at CSRD bliver bragt i EU-Tidende, og direktivet træder dernæst i kraft 20 dage efter. Danmark har efterfølgende 18 måneder til at implementere reglerne i dansk lovgivning.

Læs pressemeddelelsen fra EU-Rådet her:
Council gives final green light to corporate sustainability reporting directive

CSRD understøtter efterspørgslen efter pålidelige og sammenlignelige bæredygtighedsdata, der skal bidrage til, at blandt andre investorer og andre interessenter kan træffe bedre oplyste beslutninger om bæredygtighedsforhold. CSRD skal være med til at forbedre de eksisterende regler om bæredygtighedsrapportering med målet om, at bæredygtighedsdata sidestilles med finansielle data.

Du kan læse mere om CSRD i de to første artikler i vores artikelserie EU-direktivet for rapportering om bæredygtighed.

I første del af artikelserien behandles det, hvem der omfattes og hvornår.

Læs mere her: EU-direktivet for rapportering om bæredygtighed (fsr.dk)

I anden del af artikelserien ser vi nærmere på de kommende krav til virksomhederne.

Læs mere her: EU-direktivet for rapportering om bæredygtighed (del 2) (fsr.dk)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber