Publikationer om finansiering

Her finder du faktaark og foldere om finansiering du kan bruge i din rådgivning overfor dine kunder. Siden med publikation om finansiering er under udbygning og vil blive opdateret med flere foldere, faktaark med videre.


Må jeg bede om et revideret regnskab, tak!
Artikel fra SIGNATUR maj 2019, hvor vi har taget en snak med Chief Risk Officer i Lendino, Nils Thygesen, for at blive klogere på lån gennem Lendino.
Publiceret den 14. maj 2019.

Adgangen til finansiering og betydningen af den aktuelle finansieringssituation
Mulighed for at stille sikkerhed og en positiv driftsindtjening over en årrække er nøglen til finansiering, viser en undersøgelse fra FSR – danske revisorer.
Publiceret i januar 2019.

Kapitalmarkedet - fra startup til scaleup ​
Vækstfonden har udgivet publikationen 'Kapitalmarkedet - fra startup til scaleup' for at skabe et overblik over det finansielle økosystem i Danmark. FSR – danske revisorer har bidraget til publikationen med 'Virksomhedsejer, bliv klar til at hente kapital' samt 'Overlevelsesrater i danske selskaber'.
Publiceret den 24. september 2018.

Sådan forhandler du med din bank
En håndbog, der byder på en lang række gode råd til at skabe grobund for, at virksomheder og banker får en bedre dialog.
Publiceret den 20. marts 2018.

Fokus på finansiering hos SMV
Adgangen til finansiering er fortsat en barriere for vækst i de små og mellemstore danske virksomheder, men situationen er blevet bedre de seneste år.
Publiceret i maj 2017.

Alternativ finansiering
Crowdfunding breder sig, men lån fra familie og venner er fortsat den mest brugte alternative finansieringsform.
Publiceret i maj 2017.

DIN REVISOR INFORMERER - Fokus på finansiering
Temaartikler med fokus på finansiering via banken, familien, styrkelse af egen likviditet, støttemuligheder og investorer.
Publiceret i oktober 2016.

Klar til banken?
Folderen giver dine kunder gode råd til, hvordan de kan sikre et ja i banken ved at have et solidt materiale omkring virksomhedens nuværende økonomiske situation og planerne for fremtiden.
Publiceret den 30. maj 2013.

Del til: